Căutare

România-Aiud: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   AIUD
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Penitenciarul Aiud
24920627
Str. Morii nr. 7–9
Aiud
Emil Itu
+40 258861021
achizitii.paiud@anp.gov.ro, mircea.mihet@anp.gov.ro
+40 258863575
http://anp.gov.ro/penitenciarul-aiud/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru furnizare alimente
A 104431 / 28.02.2019
Furnizare alimente.
43700
Păstârnac rădăcină
3
Aiud, Str. Morii nr. 7–9.
C. Valoarea estimata a acordului-cadru „Pastarnac radacina”:
— (1.5.2019–28.2.2020) – cantitate minima = 1 000 kg x 2,7 RON/kg = 2 700 RON,
— (1.5.2019–28.2.2020) — cantitate maxima = 4 000 kg x 2,7 RON/kg = 10 800 RON.
Valoare estimata a contractului susbsecvent „Pastarnac radacina”:
— Cantitate minima contract subsecvent: 150 kg x 2,7 RON/kg = 405 RON,
— Cantitate maxima contract subsecvent: 500 kg x 2,7 RON/kg = 1 350 RON.
10800
9
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: se vor încheia cel putin 3 contracte subsecvente in anul 2019 în functie de alocatiile bugetare si necesitatile obiective de consum.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz) —
Pastă de tomate
1
Aiud, Str. Morii nr. 7–9.
A. Valoarea estimata a acordului-cadru „Pasta de tomate”:
— (1.5.2019–28.2.2020) — cantitate minima = 2 500 kg x 2,8 RON/kg = 7 000 RON,
— (1.5.2019–28.2.2020) — cantitate maxima = 6 000 kg x 2,.8 RON/kg = 16 800 RON.
Valoare estimata a contractului susbsecvent „Pasta de tomate”:
— Cantitate minima contract subsecvent: 500 kg x 2,8 RON/kg = 1 400 RON,
— Cantitate maxima contract subsecvent: 5 000 kg x 2,8 RON/kg = 14 000 RON.
16800
9
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se vor încheia cel putin 3 contracte subsecvente in anul 2019 în functie de alocatiile bugetare si necesitatile obiective de consum.
Ceapă uscată albă
2
Aiud, Str. Morii nr. 7–9.
B. Valoarea estimata a acordului-cadru „Ceapa uscata alba”:
— (1.5.2019–28.2.2020) — cantitate minima = 2 000 kg x 2,3 RON/kg = 4 600 RON,
— (1.5.2019–28.2.2020) — cantitate maxima = 7 000 kg x 2,3 RON/kg = 16 100 RON.
Valoare estimata a contractului susbsecvent „Ceapa uscata alba”:
— Cantitate minima contract subsecvent: 500 kg x 2,3 RON/kg = 1 150 RON,
— Cantitate maxima contract subsecvent: 2 500 kg x 2,3 RON/kg = 5 750 RON.
16100
9
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se vor încheia cel putin 3 contracte subsecvente in anul 2019 în functie de alocatiile bugetare si necesitatile obiective de consum.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz) —
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Se va prezenta declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Solicitat — Cerinta obligatorie: certificatele fiscale actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.
Solicitat — Cerinta obligatorie: se va prezenta DUAE completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Itu Emil — director,
— Popa Viorica — director adjunct economico-administrativ,
— Ovidiu Marginean — contabil sef,
— Petrut Silvia — viza CFPP,
— Mihet Mircea — Sef Serviciu Logistica,
— Dobos Alexandru — Compartiment Achizitii,
— Stincel Nicolae — Compartiment Alimente.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obictul contractului.
Solicitat — cerinta obligatorie: se va completa DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-04
15:00
2019-07-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
În cazul in care vor fi mai multe oferte clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea electronica de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.