Căutare

România-Bucureşti: Computer de birou

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A.
RO 11054529
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Viorica Vlădescu
+40 213192433
viorica.vladescu@cfr.ro, daniela.manea@cfr.ro
+40 213192432
www.cfr.ro
www.e-licitatie.ro
Lot 1 — „Sisteme PC cu software-ul aferent", lot 2 — „Laptop-uri cu software-ul aferent" și lot 3 — „Multifuncționale A4 color"
11054529_2018_7.A.2.0.4.2
Contractele subsecvente au ca obiect de achizitie:
— lot 1 — „Sisteme PC cu software-ul aferent",
— lot 2 — „Laptop-uri cu software-ul aferent",
— lot 3 — „Multifunctionale A4 color".
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 20 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
1874732.48
1948512.48
Lot 2 — „Laptop-uri cu software-ul aferent"
2
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti.
Laptop-uri cu software- ul aferent.
Cantitatea minima contract subsecvent pentru anul 2018 este de 16 bucati.
Cantitatea maxima contract subsecvent pentru anul 2018 este de 17 bucati.
Cantitatea minima contract subsecvent pentru anul 2019 este de 18 bucati.
Cantitatea maxima contract subsecvent pentru anul 2019 este de 71 bucati.
Cantitatea minima acord-cadru este de 34 bucati.
Cantitatea maxima acord-cadru este de 88 bucati.
Nota. Cantitatile mai sus mentionate sunt estimate, cantitatile efectiv livrate urmand sa fie stabilite in functie de necesitatile reale ale entitatii contractante si de creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie, in limita minimului si maximului indicat.
Numarul de contracte subsecvente preconizat a fi incheiate pe perioada derularii acordului-cadru este 2 (doua).
Componenta tehnica.
40
60
Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si fondurile disponibile ale entitatii contractante, in limita minimului si maximului indicat.
Lot 3 — „Multifuncționale A4 color"
3
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti.
Multifunctionale A4 Color.
Cantitatea minima contract subsecvent pentru anul 2018 este de 59 bucati.
Cantitatea maxima contract subsecvent pentru anul 2018 este de 60 bucati.
Cantitatea minima contract subsecvent pentru anul 2019 este de 58 bucati.
Cantitatea maxima contract subsecvent pentru anul 2019 este de 59 bucati.
Cantitatea minima acord-cadru este de 117 bucati.
Cantitatea maxima acord-cadru este de 119 bucati.
Nota. Cantitatile mai sus mentionate sunt estimate, cantitatile efectiv livrate urmand sa fie stabilite in functie de necesitatile reale ale entitatii contractante si de creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie, in limita minimului si maximului indicat.


Numarul de contracte subsecvente preconizat a fi incheiate pe perioada derularii acordului-cadru este 2 (doua).
Componenta tehnica.
40
60
Lot 1 — „Sisteme PC cu software-ul aferent"
1
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti.
Sisteme PC cu software-ul aferent.
Cantitatea minima contract subsecvent pentru anul 2018 este de 118 bucati.
Cantitatea maxima contract subsecvent pentru anul 2018 este de 140 bucati.
Cantitatea minima contract subsecvent pentru anul 2019 este de 107 bucati.
Cantitatea maxima contract subsecvent pentru anul 2019 este de 108 bucati.
Cantitatea minima acord cadru: 225 bucati.
Cantitatea maxima acord cadru: 248 bucati.
Nota. Cantitatile mai sus mentionate sunt estimate, cantitatile efectiv livrate urmand sa fie stabilite in functie de necesitatile reale ale entitatii contractante si de creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie, in limita minimului si maximului indicat.


 Numarul de contracte subsecvente preconizat a fi incheiate pe perioada derularii acordului-cadru este 2 (doua).
Componenta tehnica.
40
60
Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si fondurile disponibile ale entitatii contractante, in limita minimului si maximului indicat.
17
1
Lot 1 — „Sisteme PC cu software-ul aferent"
2019-02-27
3
3
Mida Soft Business
RO 16005870
Str. Cetatea Histria nr. 7
București
062076
+40 214137108
licitatii@midasoft.ro
+40 311053435
www.midasoft.ro
1100624
1100624
18
2
Lot 2 — „Laptop-uri cu software-ul aferent"
2019-02-27
4
4
Mida Soft Business
RO 16005870
Str. Cetatea Histria nr. 7
București
062076
+40 214137108
licitatii@midasoft.ro
+40 311053435
www.midasoft.ro
408778.48
408778.48
16
3
Lot 3 — „Multifuncționale A4 color"
2019-02-27
5
5
Vico Service RX S.R.L.
RO 3787839
Str. Sublocotenent Dima Cristescu nr. 1, sector 2
București
021731
+40 212501440
service@vicorx.ro
+40 212501427
www.vicorx.ro
476000
365330
439110
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
CNCF „CFR” S.A. — Direcția Juridică
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
010873
+40 213192525
+40 21392526
www.cfr.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.