Căutare

România-Bucureşti: Motorină (EN 590)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București
RO 361218
Str. Cavafii Vechi nr. 15
Bucureşti
030254
Doinița Botez
+40 372148072
doinita.botez@radet.ro, 
+40 213108132
www.radet.ro
www.e-licitatie.ro
Combustibil auto
119/2018
Furnizare combustibil auto pe bază de carduri, de la stațiile de distribuție ale furnizorului în vederea asigurării funcționării autovehiculelor din parcul auto al RADET București conform Caietului de sarcini.
Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:
A. În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatura cu documentația de atribuire este de maxim 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor;
B. În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informații suplimentare în a 10-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
2842778
Statiile de carburant ale furnizorului.
Cantitatile minime si maxime estimate a acordului-cadru:
— motorina standard: minim 1 l – maxim 1 105 000 l,
— benzina standard 95: minim 1 l – maxim 134 800 l.
Cantitatile minime si maxime a unui singur contract subsecvent:
— motorina standard: minim 1 l – maxim 221 000 l,
— benzina standard 95: minim 1 l – maxim 26 960 l.
Valoarea estimata fara TVA: 5 956 698 RON.
88
Contract subsecvent nr. 2
2019-03-01
1
1
Lukoil România S.R.L.
RO 10547022
Str. Siriului nr. 20, sector 1
București
014354
+40 212272133
rpopa@romania.lukoil.com
+40 212330232
www.lukoil.ro
1421389
1421389
239/21.09.2018
Furnizare combustibil auto
2018-09-21
1
1
Lukoil România S.R.L.
RO 10547022
Str. Siriului nr. 20, sector 1
București
014354
+40 212272133
rpopa@romania.lukoil.com
+40 212330232
www.lukoil.ro
5956698
1421389
216
Furnizare combustibil auto
2018-08-27
1
1
Lukoil România S.R.L.
RO 10547022
Str. Siriului nr. 20, sector 1
București
014354
+40 212272133
rpopa@romania.lukoil.com
+40 212330232
www.lukoil.ro
5956698
5685556
5685556
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Juridică RADET București
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3
București
030254
+40 372148000
cristina.dobre@radet.ro
+40 213108132
http://www.radet.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.