Căutare

România-Bucureşti: Servicii de deszăpezire

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Ilfov — Consiliul Județean
4192545
Str. Dr. Ernest Juvara nr. 3–5, sector 6
Bucureşti
060104
Călinoiu Constantin
+40 2127534 / 2125693
cjilfov@cjilfov.ro, serv_investitii@cjilfov.ro, drumuri@cjilfov.ro
+40 2127534 / 2125699
www.cjilfov.ro
www.e-licitatie.ro
Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov, pe perioada timpului nefavorabil spe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4192545_2018_PAAPD1019979
Serviciile de deszapezire se vor presta pe aproximativ 43,200 km de drumuri judetene si pe o perioada de 3 (trei) ani, pe care este necesara interventia in cadrul serviciilor de intretinere curenta pe timp de iarna, conform caiet de sarcini si documentatia de atribuire atasata la anunt de participare.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita depunerea ofertelor.
2774529.76
2774529.76
Judetul Ilfov.
Serviciile de deszapezire se vor presta pe aproximativ 43,200 km de drumuri judetene si pe o perioada de 3 (trei) ani, pe care este necesara interventia in cadrul serviciilor de intretinere curenta pe timp de iarna, conform caietului de sarcini si documentatia de atribuire atasata la anunt de participare.
Valoarea estimata fara TVA: min. 1 855 995,58 RON, max. 2 790 615,30 RON.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: estimativ 1 contract subsecvent pentru fiecare interval de prestare (15 noiembrie–15 martie), aferent anilor 2018–2021.
Baza IV:
— Valoarea estimata a acordului cadru: min: 1 855 995,58 RON, max. 2 790 615,30 RON, moneda: RON,
— Valoarea estimata a unui contract subsecvent: min. 618 665,19, max: 930 205,10 RON,
— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 930 205,10 RON,
— Valoarea estimata a acordului-cadru: min. 75 de treceri, max. 120 de treceri,
— Valoarea estimata a unui contract subsecvent: min. 25 de treceri, max. 40 de treceri.
Pentru fiecare utilaj din cele 5 grupe, se va acorda punctaj, dupa cum urmeaza: — VU1 – pentru utilaj cu o vechime cuprinsă între 0 si 5 ani se va acorda punctaj [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
18
82
Procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord-cadru si contracte subsecvente ferente fiecarei ierni calendaristice, respectiv 2018–2019, 2019–2020 si 2020–2021.
2254
Acord-cadru — Programul de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov, pe perioada timpului n [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-02-13
1
1
1
Saga Business Construct S.R.L.
RO32184793
Str. Varianta Nord nr. 5
Călărași
910069
+40 242317494
sagabusiness.construct2013@gmail.com
+40 242317494
2790615.30
2774529.76
2774529.76
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.