Căutare

România-Târgu Mureș: Servicii pentru silvicultură

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
prin Direcția Silvică Mureș, Str. George Enescu nr. 6
Târgu Mureș
540052
Stainbok Sorin
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Prestarea serviciilor silvice în cadrul O.S. Luduș, Târgu Mureș și Reghin din cadrul D.S. Mureș
159012020181787
Operatorii economici vor putea solicita clarificări cu 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in (termen de 10 zile) a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare. Listele cu cantitatile de servicii ce trebuie prestate sunt atasate caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte.
Prestarea serviciilor silvice se va conform Normelor tehnice nr. 1–8 specifice fiecarui domeniu, seminte, pepiniere, solarii, impaduriri,completari, punere in valoare, protectia padurilor, lucrari de ingrijire a arboretelor.
Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului amplasamentul unde trebuie efectuată lucrarea, cu suprafeţele martor/model (suprafeţe parcurse cu lucrarea respectivă de către prestator, sub supravegherea specialiştilor de la unitatea silvică).
9117326.34
9117326.34
Prestarea serviciilor silvice la O.S. Reghin
3
Unitati amenajistice din raza O.S. Reghin.
Conform listei de cantitati din caietul de sarcini.
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pentru lot III = 4 871 148,00 RON.
Valoarea minima estimata a acordului-cadru pentru lot 3 = 974 229,00 RON.
Valoarea minima estimata a celui mai mic contract subsecvent lot III = 487 100,00 RON.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 259 740,00 RON.
Prestarea serviciilor silvice la O.S. Luduș
1
Unitati amenajistice din raza O.S. Ludus.
Conform listei de cantitati din caietul de sarcini.
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pentru lot 1 = 1 493 624,00 RON.
Valoarea minima estimata a acordului-cadru pentru lot 1 = 300 356,00 RON.
Valoarea minima estimata a celui mai mic contract subsecvent lot I = 150 256,00 RON.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent lot I = 494 240,00 RON.
Prestarea serviciilor silvice la Ocolul Silvic Târgu Mureș
2
Unitati amenajistice din raza O.S. Targu Mures.
Conform listei de cantitati din caietul de sarcini.
Valoarea maxima estimata a acordului cadru pentru lot 2 = 4 918 430,00 RON.
Valoarea minima estimata a acordului cadru pentru lot 2 = 1 158 538,00 RON.
Valoarea minima estimata a celui mai mic contract subsecvent lot II = 684 568,00 RON.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent lot II = 1 369 136,00 RON.
11554
3
Prestarea serviciilor silvice la O.S. Reghin
2019-02-28
3
3
Sicran 2002 S.R.L.
RO14645015
Str. Târgului nr. 191
Lechința
+40 744645265
sicran.sicran@yahoo.com
+40 363408100
3894398.76
3894398.76
3894398.76
11556
2
Prestarea serviciilor silvice la Ocolul Silvic Târgu Mureș
2019-02-28
2
2
Recon Silv S.R.L.
RO 19215558
Str. Sudului nr. 2
Sângeorgiu de Mureș
547530
+40 10740862745
reconsilv@yahoo.ro
+40 10265313005
3968289.73
3968289.73
3968289.73
11558
1
Prestarea serviciilor silvice la O.S. Luduș
2019-02-28
1
1
Sicran 2002 S.R.L.
RO14645015
Str. Târgului nr. 191
Lechința
+40 744645265
sicran.sicran@yahoo.com
+40 363408100
1254637.85
1254637.85
1254637.85
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compartimentul Achiziții D.S. Mureș
Str. George Enescu nr. 6
Târgu Mureș
540052
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.