Căutare

România-Bucureşti: Reactivi chimici

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

U.M. 0502 București
4204283
Str. Logofătul Luca Stroici nr. 32
Bucureşti
020583
Andreea Stanciu
+40 377724746
stanciuandreea@dcti.ro
+40 377724845
https://www.sri.ro
www.e-licitatie.ro
Ordine și siguranță
Furnizare reactivi de imunologie, cu punere la dispoziției a aparatului
4204283_2018_PAAPD1044227
Furnizare reactivi de imunologie, cu punere la dispozitiei a aparatului, pe perioada derularii acordului-cadru, conform specificatiilor tehnice detaliate in caietul de sarcini si in anexele acestuia. Valoarea estimata totala a acordului-cadru reprezinta si valoarea procedurii, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele. Scopul procedurii il reprezinta atribuirea acordului-cadru, in vederea incheierii de contracte subsecvente de furnizare reactivi.
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
19162.30
945513.26
Str. Arh. Ion Mincu nr. 7, sector 1, Bucuresti.
Furnizare reactivi de imunologie cu punere la dispoziţie a analizorului pe toata perioada de derulare a acordului-cadru, până la epuizarea stocului de reactivi achiziţionaţi, conform specificatiilor tehnice detaliate in caietul de sarcini, anexele acestuia si clauzele contractuale. Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru, respectiv cantitatile aferente celui mai mic/mare contract subsecvent sunt prevazute in Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la caietul de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este mentionata in Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
In cazul in care sunt mai multi operatori cu preturi egale se va solicita, prin solicitare de clarificari, reofertare in SICAP.
1
Contract furnizare reactivi de imunologie cu punere la dispoziție a analizorului
2019-02-22
1
1
Roche România
17551047
Piața Presei Libere nr. 3–5
București
020335
+40 372177930
otilia.armeanu@roche.com; alina.petrescu@roche.com; alexandra.macovei@roche.com; mariana.nituleac@roche.com; carmen.oprea@roche.com; iulia.rogoz@roche.com; petruta.udr... detalii pe www.e-licitatie.ro
+40 372177959
www.roche.com
1172774
19162.30
945513.26
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Unitatea Militară 0502 București — Compartimentul Juridic
Str. Logofăt Luca Stroici nr. 32
București
020583
+40 377724746
stanciuandreea@dcti.ro
+40 377724845
https://www.sri.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.