Căutare

România-Ploiești: Servicii veterinare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PLOIEȘTI
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova
2844634
Str. Corlăteşti nr. 11
Ploiești
100532
Emanuel Duma
+40 244571751
duma.emanuel-ph@ansvsa.ro
+40 244575351
www.ansvsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru pentru prestarea de servicii sanitare veterinare pe raza teritorial-administrativă a C.S.V.A. Bălțești, Blejoi, Breaza, Dumbrava, Florești, Gorgota, Măneci [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2795/18.02.2019
Acord-cadru cu un singur operator economic cu o durata de 4 ani.
Contractele subsecvente vor avea o durata de 1 an.
Valoarea maxima a acordurilor-cadru pentru fiecare CSVA este:
— CSVA Baltesti: 327 246,40 RON fara TVA,
— CSVA Blejoi: 101 199,80 RON fara TVA,
— CSVA Breaza: 525 919,68 RON fara TVA,
— CSVA Dumbrava: 178 636,64 RON fara TVA,
— CSVA Floresti: 140 340,72 RON fara TVA,
— CSVA Gorgota: 99 624,72 RON fara TVA,
— CSVA Maneciu: 366 468,96 RON fara TVA,
— CSVA Plopeni: 182 227,76 RON fara TVA,
— CSVA Poienarii Burchii: 166 352,68 RON fara TVA,
— CSVA Posesti: 479 939,72 RON fara TVA,
— CSVA Rafov: 132 430,48 RON fara TVA,
— CSVA Slanic: 436 616,44 RON fara TVA,
— CSVA Teisani: 286 373,36 RON fara TVA,
— CSVA Telega: 159 544,32 RON fara TVA,
— CSVA Valenii de Munte: 243 777,04 RON fara TVA.
3826698.72
15
15
CSVA Dumbrava
4
Raza teritorial-administrativa a CSVA Dumbrava.
Numarul de actiuni estimate 7 075/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 178 636,64 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
178636.64
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Telega
14
Raza teritorial-administrativa a CSVA Teisani.
Numarul de actiuni estimate 5 894/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 159 544,32 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
159544.32
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Blejoi
2
Raza teritorial-administrativa a CSVA Blejoi.
Numarul de actiuni estimate 3 776/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 101 199,80 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Componenta financiara.
55
101199.80
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Măneciu
7
Raza teritorial-administrativa a CSVA Maneciu.
Numarul de actiuni estimate 13 962/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 366 468,96 RON fara TVA.
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
366468.96
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Vălenii de Munte
15
Raza teritorial-administrativa a CSVA Valenii de Munte.
Numarul de actiuni estimate 7 230/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 243 777,04 RON fara TVA.
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
243777.04
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Posești
10
Raza teritorial-administrativa a CSVA Posesti.
Numarul de actiuni estimate 1 9031/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 479 939,72 RON fara TVA.
Medic veterinar titular.
15
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Componenta financiara.
55
479939.72
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Rafov
11
Raza teritorial-administrativa a CSVA Posesti.
Numarul de actiuni estimate 3 861/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 132 430,48 RON fara TVA.
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
132430.48
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Gorgota
6
Raza teritorial-administrativa a CSVA Gorgota.
Numarul de actiuni estimate 3 153/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 99 624,72 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
99624.72
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Breaza
3
Raza teritorial-administrativa a CSVA Breaza.
Numarul de actiuni estimate 20 753/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 525 919,68 RON fara TVA.
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
525919.68
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Florești
5
Raza teritorial-administrativa a CSVA Floresti.
Numarul de actiuni estimate 5 215/an, Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 140 340,72 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
140340.72
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Teișani
13
Raza teritorial-administrativa a CSVA Teisani.
Numarul de actiuni estimate 11 407/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 286 373,36 RON fara TVA.
Medic veterinar angajat.
15
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
286373.36
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Slănic
12
Raza teritorial-administrativa a CSVA Slanic.
Numarul de actiuni estimate 15 951/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 436 616,44 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
436616.44
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Bălțesti
1
Raza teritorial-administrativa a CSVA Baltesti.
Numarul de actiuni estimate 9 104/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 327 246,40 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
327246.40
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Plopeni
8
Raza teritorial-administrativa a CSVA Plopeni.
Numarul de actiuni estimate 5 632/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 182 227,76 RON fara TVA.
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar angajat.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
182227.76
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
CSVA Poienarii Burchii
9
Raza teritorial-administrativa a CSVA Poienarii Burchii.
Numarul de actiuni estimate 5 894/an. Valoare totala acord-cadru pe 4 ani: 166 352,68 RON fara TVA.
Medic veterinar angajat.
15
Experienta profesionala a medicului veterinar titular.
15
Medic veterinar titular.
15
Componenta financiara.
55
166352.68
48
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Declaratie privind neincadrarea ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si catre bugetul local (din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora). Modalitatea de indeplinire a cerintelor se face prin completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitatea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul DSVSA Prahova, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, sunt:
— Doctor Terecoasa Mihai,
— Doctor Gabriel Dan Cazanoc,
— Doctor Adrian Claudiu Udroiu,
— Doctor Marian Ciu,
— Inginer Emanuel Duma,
— Economist Ilie Elena,
— Economist Constantin Girbea,
— Economist Angelica Andrei,
— Jurist Maria Banariu.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau certificatul de inregistrare la Colegiul Medicilor din Romania, iar în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Fisa de identificare financiara a detinatorului contului bancar al ofertantului.
Completarea formularului 10 din „Modelele de formulare" atasate prezentului anunt.
Ofertantul trebuie sa detina dotari minime obligatorii:
(a) Cleste aplicator pentru crotalii,
(b) Geanta izotermă pentru transport probe biologice şi vaccinuri,
(c) Trusă TBC completă,
(d) Cititor (dispozitiv de citire) conform standardului ISO 11785 şi capabil să citească transponderii HDX şi FDX–B potrivit Regulamentului CE nr. 504/2008 al Comisiei din 6.6.2008 privind punerea în aplicare a Directivelor nr. 90/426/CEE şi nr. 90/427/CEE ale consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor,
(e) Trichineloscop cu ecran.
Copii lizibile dupa facturile fiscale, contractele de cumparare, de inchiriere etc. ale dotarilor minime obligatorii specificate in caietul de sarcini.
2019-04-04
15:00
2019-07-04
2019-04-04
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofetantilor.
DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Ofertele se pot depune pentru minim 1 lot, maxim 15 loturi. Unui singur ofertant pot fi atribuite maxim 15 loturi.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.