Căutare

România-Galați: Electricitate

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   GALAȚI
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Universitatea Dunărea de Jos
3127522
Str. Domnească nr. 47
Galați
800008
Marian Dănăilă
+40 236419177
marian.danaila@ugal.ro
+40 236419177
www.ugal.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare energie electrică, inclusiv transport și distribuție pentru o perioadă de 24 luni
3127522/2018/81
Încheierea unui acord-cadru pe 24 luni pentru furnizarea de energie electrică de joasă tensiune, inclusiv transport și distribuție, pentru punctele de consum prezentate în Anexa 1 și Anexa 2 din caietul de sarcini.
Autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări: 10 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.
5229572.40
5229572.40
Sediile Universității.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— cantitatea minimă de energie electrică de joasă tensiune furnizată aferentă celor 12 luni: 4 265 MWh,
— cantitatea maximă de energie electrică de joasă tensiune furnizată aferentă celor 24 luni: 8 530 MWh.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent:
— cantitatea minimă de energie electrică de joasă tensiune furnizată: 355 MWh,
— cantitatea maximă de energie electrică de joasă tensiune furnizată: 4 265 MWh.
Discount la factură — se aplică la valoarea facturii. Discount la factură — se ofertează prin formularul de oferta financiară. Discount la factură — se cuantifică procentual.
10
90
Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant, în RON, prin ordin de plată, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturii la consumator, din venituri proprii, buget de stat și venituri regii cămine-cantine ale Universității.
63
Acord-cadru de furnizare energie electrică, inclusiv transport și distribuție pentru o perioadă de 24 luni
2019-02-15
1
1
Tinmar Energy S.A.
RO 34620961
Str. Floreasca nr. 246C
București
014476
+40 213180772
george.mihai@tinmar.ro, florin.munteanu@tinmar.ro, alina.vasilescu@tinmar.ro, andreea.dudea@tinmar.ro
+40 213180771
www.tinmar.ro
4802390
5229572.40
5229572.40
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Juridică a Universității
Str. Domnească nr. 47
Galați
800008
+40 336130123
+40 236419177
www.ugal.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.