Căutare

România-Deva: Pâine

Cerere de oferte

Informaţii generale

   DEVA
   Mar 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Deva
4374385
Str. 22 Decembrie nr. 58
Deva
330084
Mihaela-Liliana Negrea
+40 254214616
spjdeva10aprov@yahoo.com
+40 254228711
www.spitaldeva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Acord-cadru de furnizare alimente
24425/27.09.2018
Acord-cadru de furnizare alimente.
2649866.08
27
27
PORTOCALE
19
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 100KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 500KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 2000KG
7000
48
MIERE ALBINE (20GR X 50 BUC./KG)
20
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 3000BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 36000KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 144000KG
70560
48
PAINE ALBA 300GR FARA SARE
10
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 3500BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 42000BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 168000BUC.
235200
48
PAINE ALBA 250GR FARA SARE
14
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 900BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 10800BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 43200BUC.
39744
48
CIUPERCI CONSERVA
21
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 50BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 600BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 2400BUC
138000
48
PAINE ALBA 200GR FARA SARE
13
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 1500BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 10500BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 42000BUC.
31500
48
PAINE ALBA 300GR CU SARE
11
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 12500BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 150000BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 600000BUC.
840000
48
PAINE INTEGRALA 400GR
27
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 1200BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 14400BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 57600BUC.
116352
48
FICATEI DE PASARE
18
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 200KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 2400KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 9600KG
114528
48
MORCOV
2
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 600KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 7200KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 28800KG
87984
48
MIX DE LEGUME CONGELATE
26
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 200KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 2400KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 9600KG
59520
48
PASTE CUS CUS
22
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 100KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 1200KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 4800KG
22080
48
CARTOFI
7
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 3000KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 24000KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 96000KG
228960
48
TAIETEI CU OU
15
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 50KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 2400KG
100800
48
PAINE ALBA 200GR CU SARE
12
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 930BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 11160BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 44640BUC.
33480
48
CARNE DE VITA TOCATA
5
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 300KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 3600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 14400KG
270720
48
BAZA DE MANCARE VEGETA
16
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 20KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 240KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 960KG
27840
48
BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI
23
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 1000BUC, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 12000BUC, CANT. MAX. ACORD CADRU 48000BUC
20640
48
PASTARNAC
3
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 50KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 2400KG
7680
48
VARZA MURATA
9
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 400KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 1600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 6400KG
33920
48
SARE IODATA
8
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 50KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 2400KG
4536
48
GULII
17
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 50KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 300KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 1200KG
6000
48
CONOPIDA
24
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 100KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 2400KG
15600
48
PATRUNJEL
4
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 50KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 2400KG
8400
48
VARZA CRUDA
6
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 50KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 600KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 2400KG
102902.40
48
LAMAI
25
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 4KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 48KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 192KG
996.48
48
CEAPA
1
MAGAZIA DE ALIMENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
CANTITATE MIN. AC. CADRU 150KG, CANT. MAX. CEL MAI MARE CTR. SUBSECVENT 1850KG, CANT. MAX. ACORD CADRU 7400KG
24923.20
48
Ofertantii, tertii sustinatori ti subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic ti al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, ata cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016);
PERA STEFANIE ADINA ILEANA –manager, Dir.Fin-Cont.- CIOCAN GEORGETA, DR. Fotescu Codruta – medic nutritionist, As. Albu Daniela Ecaterina – asistent dieteticean, As. Nicoara Livia – asistent dieteticean, Demian Medela-magaziner, Cons. Jur. Bartan Iulia, Sef birou achiz. – Ec.Debreczeni Anamaria, Ec. Palko Melinda – birou achizitii publice. Se va prezenta declaratie conform art. 60/Legea 98/2016, care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ti faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de Autoritatea Nationala Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor(original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), conform H.G. 924/2005 art.6 alin.3. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clenti privati.Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate.
Se solicita Completarea DUAE. Ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa prezinte CERTIFICATE/DOCUMENTE pentru probarea informatiilor din DUAE;
3
2019-04-10
15:00
2019-07-10
2019-04-10
15:00
In SEAP
Comisia de evaluare
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.