Căutare

România-Giurgiu: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   GIURGIU
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Giurgiu
4852455
Str. București nr. 49+51
Giurgiu
080444
+40 246213588
licitatii.contracte@primariagiurgiu.ro
+40 246213747
www.primaria-giurgiu.ro
Servicii de salubrizare, pe raza teritorială a municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale
Servicii pentru asigurarea continutității prestării serviciului de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.
Contractul vizeaza asigurarea continuitatii serviciului de salubrizare in municipiul Giurgiu.
Durata prestarii serviciilor din prezentul Contract este de 12 luni, are incepere la data semnarii contractului, dar nu mai tarziu de 15.2.2019 si nu mai mult decat data finalizarii procedurii de atribuire a serviciului public de salubrizare, urmare a desfasurarii procedurii de achizitie publica — licitatie deschisa prin incheiere.
6026204.52
Municipiul Giurgiu.
Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Servicii pentru asigurarea continutității prestării serviciului de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
Algoritm de calcul: (a) pentru cel mai mare procent de deseuri colectate selectiv din cantitatea totala de deseuri colectata din aria de delegare se acorda punctaj max [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
Algoritm de calcul: (a) Pentru cea mai mica perioada (nu mai târziu de 15.2.2019) — se acorda 10 puncte, (b) pentru o perioada mai mare decât cea prevazuta la litera a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
70
Județul Giurgiu este beneficiarul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Giurgiu”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu — POS Mediu. Prin acest proiect, județul Giurgiu a fost împărțit, din punct de vedere al fluxurilor deșeurilor și al arondării la stațiile de transfer/sortare/compostare din județ, în 4 zone de colectare. În egală măsură, în scopul realizării proiectului, județul Giurgiu și unitățile administrativ teritoriale din județul Giurgiu s-au asociat și au constituit împreună Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” Giurgiu — A.D.I. În urma desfășurării procedurilor legale de atribuire, S.C. Girexim Universal S.A. a fost desemnat operatorul regional de salubrizare și s-a încheiat Contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Giurgiu — Zona de colectare I — C.M.I.D. Frătești, nr. 352/328 din 1.6.2016 (Municipiul Giurgiu este arondat Zonei I). Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”, prin adresa nr. 538, ne transmite Notificarea privind rezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Giurgiu nr. 352/328 din 1.6.2016 formulată de operatorul regional al serviciului, Societatea Comercială Girexim Universal S.A. Potrivit art. 31 alin. (4), operatorul se obligă să continue prestarea serviciului pe o durată de 90 de zile, termen care expiră la data de 14.2.2019. În data de 25.1.2019, este adoptată Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu nr. 1 din 25.1.2019, prin care, la art. 1, se constată „iminența producerii unei situații de urgență la nivelul județului Giurgiu în cazul încetării activității de colectare și transport a deșeurilor către operatorul de salubritate S.C. Girexim Universal S.A., începând cu data de 15.2.2019, prin poluarea excesivă a mediului și afectarea sănătății populației” și la art. 2 stabilește „Asociația de Dezvoltare Intracomunitară [...] va intreprinde, în regim de urgență, toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare [...]” și Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu nr. 1 din 25.1.2019, prin care, la art. 1, se constată „iminența producerii unei situații de urgență la nivelul județului”.
7344
Servicii de salubrizare, pe raza teritorială a municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale
2019-02-13
2
2
Rosal Grup S.A.
RO 6089555
Str. Turturelelor nr. 11A, sector 3
București
030881
+40 212006951
cristian.bratu@rosal.ro, radu.gheorghe@rosal.ro, catalin.costache@rosal.ro, sandu.druta@rosal.ro, daniel.borobeica@rosal.ro, radu.simtion@rosal.ro, neli.tiu@rosal.ro
+40 212551108
http://www.rosal.ro/
6036000
6026204.52
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.