Căutare

România-Focșani: Servicii de deszăpezire

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   FOCȘANI
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Vrancea (Consiliul Județean)
4350394
Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Focșani
620098
Valentina Harabor
+40 372372446
contact@cjvrancea.ro
+40 372372447
www.cjvrancea.ro
www.e-licitatie.ro
Combaterea poleiului şi deszăpezire pe drumurile judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Vrancea
4350394201857
Servicii de combatere a poleiului si deszăpezire pe drumurile judeţene din administrarea Consiliului Judetean Vrancea pe durata a 36 luni calendaristice.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite:
Contractele subsecvente se vor încheia anual, cate un contract subsecvent pentru fiecare lot.
— Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: Conform Centralizatoarelor financiare ale serviciilor de intretinere curenta de iarna Lot I/Lot Nord si Lot II/Lot Sud,
— valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru lot I/Nord — 4 019 238,29 RON fără TVA,
— valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru lot II/Sud — 4 019 010,70 RON fără TVA.
Numarul de zile pana la care orice ofertant poate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
22862809.29
22862809.29
Nord
1
Drumurile judetene prevazute in Anexa 2 la caietul de sarcini.
Servicii de combatere a poleiului si deszăpezire pe drumurile judeţene din administrarea Consiliului Judetean Vrancea pe durata a 36 luni calendaristice.
Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru aferente lotului 1 (Nord) se regasesc in fisierul denumit „Centralizator lot 1” ce se regaseste la Sectiunea 0, „Documente”.
Componenta tehnica
10
90
Sud
2
Drumurile judetene prevazute in Anexa 3 la caietul de sarcini.
Servicii de combatere a poleiului si deszăpezire pe drumurile judeţene din administrarea Consiliului Judetean Vrancea pe durata a 36 luni calendaristice.
Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru aferente lotului 2 (Sud) se regasesc in fisierul denumit „Centralizator lot 2” ce se regaseste la Sectiunea 0, „Documente”.
Componenta tehnica
10
90
2932
1
Nord
2019-02-26
2
2
2
Sotirex
RO 8502266
Str. Republicii nr. 107
Adjud
625100
+40 237643945
munteanu_mihai_2012@yahoo.ro
+40 237643950
24114746.96
22862809.29
22862809.29
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea — Serviciul Achiziții Publice și Monitorizarea Contractelor
Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1
Focșani
620098
+40 372372446
achizitii@cjvrancea.ro
www.cjvrancea.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.