Căutare

România-Baia Mare: Toalete publice

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BAIA MARE
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Baia Mare
3627692
Str. Gheorghe Șincai nr. 37
Baia Mare
430311
Cristian Mureșan
+40 262211001
serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
+40 262212171
www.baiamare.ro
www.e-licitatie.ro
„Închirierea, amplasarea, întreținere și reparații ale toaletelor automate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, racordabile la rețelele de apă, canalizare și electricitate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3627692/2018/F9
Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea prin inchiriere, amplasare, întreținere și reparații de toalete automate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, racordabile la rețelele de apă, canalizare și electricitate în Municipiul Baia Mare. Pentru un aspect curat si civilizat al Municipiului Baia Mare si in scopul asigurarii unui nivel inalt de civilizatie, conform si acces la utilitati publice pentru cetatenii municipiului, este necesara amplasarea de toalete publice in Municipiul Baia Mare cat si intretinerea celor existente. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile. Se va răspunde la clarificări cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
4964000
4964000
Municipiul Baia Mare.
Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea prin inchiriere, amplasare, întreținere și reparații ale toaletelor automate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, racordabile la rețelele de apă, canalizare și electricitate în Municipiul Baia Mare.
Pentru un aspect curat si civilizat al Municipiului Baia Mare si in scopul asigurarii unui nivel inalt de civilizatie, confort si acces la utilitati publice pentru cetatenii municipiului, este necesara amplasarea de toalete publice in Municipiul Baia Mare cat si intretinerea celor existente.
Cantitatea maximă estimată pe durata acordului-cadru.
Cantitatea maximă estimată pe durata acordului-cadru este de 20 de toalete automate.
Cantitatea minima estimata pe durata acordului-cadru este de 8 toalete automate.
Cantitatea maxima estimata pe durata unui contract subsecvent.
Cantitatea maxima estimata pe durata unui contract subsecvent este de 12 toalete automate.
Cantitatea minima estimata pe durata unui contract subsecvent este de 8 toalete.
Valoare estimată pentru acordul-cadru pentru 4 ani:
Valoarea maximă estimată pe durata acordului-cadru de 4 ani este: 5 372 800 RON fără TVA.
Valoarea minimă estimată pe durata acordului-cadru de 4 ani este: 2 149 120 RON fără TVA.
Valoarea estimata pentru contract subsecvent:
Valoarea minimă estimată pe durata unui contract subsecvent este: 537 280 RON fără TVA.
Valoarea maximă estimată pe durata unui contract subsecvent este: 805 920 RON fără TVA.
Frecvența contractelor subsecvente va fi cel putin 2 pe an in functie de necesitati.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 805 920 RON fără TVA.
Punctajul, pentru factorul de termen de punere în funcţiune, se acordă astfel: termenul maxim solicitat în caietul de sarcini de de 15 zile — pentru termenul cel ma [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
80
7272
Închirierea, amplasarea, întreținere și reparații ale toaletelor automate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, racordabile la rețelele de apă, canalizare și electricitate în Municipiul Baia Mare
2019-02-20
1
1
1
Comex Rom S.R.L.
RO 27820
Str. Barbu Văcărescu nr. 162A, sector 2
București
011013
+40 213110011
comexrom@yahoo.com
+40 213110011
www.eco-toilet.ro
5372800
4964000
4964000
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Baia Mare — Serviciul Juridic
Str. Gheorghe Șincai nr. 37
Baia Mare
430311
+40 262211001
+40 262212171
www.baiamare.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.