Căutare

România-Bucureşti: Toner pentru imprimantele laser/faxuri

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Curtea de Conturi a României
4265922
Str. Lev Tolstoi nr. 22–24
Bucureşti
Valentina Hubati
+40 213078899
valentina.hubati@rcc.ro
+40 213078880
www.curteadeconturi.ro
www.e-licitatie.ro
Curtea de Conturi
Acord-cadru de furnizare cartușe imprimante/fax/multifuncționale
4265922/2018/200101/1
Acord-cadru 24 luni — Achizitie consumabile (cartuse de toner), conform specificatiilor din caietul de sarcini.
Numărul de zile până la care se pot solocita clarificări inainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile (cinsprezece zile).
Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, in a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016, actualizată si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016 actualizată.
1802625.66
1802625.66
Locul principal de livrare.
Curtea de Conturi a Romaniei, Str. Lev Tolstoi nr. 22–26, sector 1, Bucuresti.
Cantitatile minime si maxime previzionate a se achizitiona pe parcursul derularii intregului acord cadru sunt specificate in Anexa 1 la caietul de sarcini disponibil in SEAP. Se vor incheia minim 2 contracte subsecvente (unul in fiecare an) in valoare de minim 644 523 RON fara TVA si maxim 924 436 RON fara TVA conform Anexei 2 din caietul de sarcini.
Numarul contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile institutiei si de bugetul disponibil. Obiectul contractului va fi de furnizare a cartuselor de toner specificate in caietul de sarcini.
Componenta tehnică
40
60
92320
Acord-cadru 24 luni furnizare cartușe imprimante/fax/multifuncționale Curtea de Conturi
2019-02-26
2
2
2
Mida Soft Business
RO 16005870
Str. Cetatea Histria nr. 7
București
062076
+40 214137108
licitatii@midasoft.ro
+40 311053435
www.midasoft.ro
1802625.66
1802625.66
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Curtea de Conturi a României
Str. Lev Tolstoi nr. 22–24, sector 1
București
011948
+40 213078889
valentina.hubati@rcc.ro
+40 213078891
www.curteadeconturi.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.