Căutare

România-Bucureşti: Infrastructură de reţea

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Afacerilor Externe
4266863
Str. Ermil Pangratti nr. 20
Bucureşti
011884
Marian Tache
+40 213019420
ds@mae.ro
+40 212314842
www.mae.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționarea de upgrade pentru infrastructura de balansare a traficului intern și filtrare a conținutului WEB aferente Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV
4266863/2017/06
Proiectul „Actualizarea echipamentelor și soluțiilor IT&C existente, în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare ai Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV” vizează dezvoltarea capacității operaţionale a Ministerului Afacerilor Externe în domeniul politicii de vize, prin asigurarea bunei funcționări a sistemelor SNIV si VIS MAIL, conform reglementărilor europene în domeniu.
Termenul limita în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15.
2348226.83
Bucuresti.
Produsele ce se doresc a fi achiziţionate sunt urmatoarele:
— componente de securizare pentru aplicatiile din infrastructura SNIV ce au ca scop asigurarea securizarii si a filtrarii,
— componente de optimizare a accesului la resursele disponibile pentru aplicatiile din infrastructura SNIV avand ca scop asigurarea balansarii traficului si a filtrarii,
— componente necesare pentru asigurarea conectivitatii cu infrastructura existenta — pachet conectica optica şi ethernet,
— activitati de implementare, etichetare si garantie.
Toate detaliile si specificatiile tehnice ale produselor si serviciilor mentionate anterior sunt prezentate, pe larg, in caietul de sarcini.
Componenta tehnica
10
90
Identificarea proiectului: RO FSIB 2016 OS1 A01 P01 „Actualizarea echipamentelor și soluțiilor IT&C existente, în vederea îmbunătățirii parametrilor de funcționare ai ... detalii pe www.e-licitatie.ro
V-84
Achiziționarea de upgrade pentru infrastructura de balansare a traficului intern și filtrare a conținutului WEB aferente Sistemului Naţional de Informaţii privind Vizele – SNIV
2019-02-26
1
1
Smart Control S.R.L.
15362947
Str. Iuliu Maniu nr. 7, sector 6
București
061077
+40 212402510
licitatie@smartcontrol.ro
+40 212402510
www.smartcontrol.ro
2365871.46
2348226.83
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.