Căutare

România-Timișoara: Lucrări auxiliare pentru conducte de apă

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Mar 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
ec. Lucreția Schipor — Serviciul Achiziții Publice
+40 256408367
lucretia.schipor@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
Lucrări de reabilitare (proiectare faza PT + CS + DE + DTAC + execuție) aferente obiectivului de investiții: „Fântană Ornamentală Dacia”, Cod Unic de Identificare: 14756536-2018-68
SC2018-14222
Lucrari de reabilitare (proiectare faza PT + CS + DE + DTAC + executie) aferente obiectivului de investitii: „Fantana Ornamentala Dacia”, Cod Unic de Identificare: 14756536-2018-68, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu minim 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
527378.16
Timisoara, Parcul Dacia.
In baza contractului se vor executa lucrari de reabilitare (inclusiv elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT + CS + DE + DTAC, asistenta tehnica din partea proiectantului) pentru obiectivul de investitii „Fantana Ornamentala Dacia”, Cod Unic de Identificare: 14756536-2018-68, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Etapele de derulare ale contractului sunt:
(a) elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, documentatie tehnica pentru obţinerea autorizatiei de construire,
(b) asistenta tehnica pe parcursul executiei si receptiei lucrarilor,
(c) executia lucrarilor.
2018/S 182-411275
23
Lucrări de reabilitare (proiectare faza PT + CS + DE + DTAC + execuție) aferente obiectivului de investiții: „Fântână Ornamentală Dacia”
2019-02-27
1
1
1
Hiwaters
RO 23064348
Str. nr.
Râmnicu Vâlcea
240300
+40 748099110
office@hiwaters.ro
+40 350421852
www.hiwaters.ro
592219.50
527378.16
12200
Servicii de proiectare: intocmire proiect tehnic, Detalii de executie, Asistenta tehnica din partea proiectantului; cota procentuala: 2,31 %, echivalentul a 12.200 RON din valoarea fara TVA a contractului.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408367
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-02-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.