Căutare

România-Brașov: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Mar 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
4384117
Calea București nr. 25–27
Brașov
500326
Giorgeta Drăgoi
+40 372676265
spjbv@yahoo.co.uk
+40 268327998
www.hospbv.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Servicii de colectare, transport, eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase din activitatea medicală și eliminarea/neutralizarea substanțelor toxice
4384117201901
Servicii de colectare, transport, eliminare finala a deseurilor medicale periculoase din activitatea medicala si eliminarea/neutralizarea substantelor toxice, conform caietului de sarcini.
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Servicii de reabilitare a substanțelor toxice
2
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Calea Bucuresti nr. 25–27, Brasov.
Servicii de reabilitare a substantelor toxice, conform cantitatilor din caietul de sarcini.
Propunerea financiara se depune pentru cantitatea maxima a acordului-cadru precizata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 42 483,00 RON fara TVA.
Garantie de participare: nu se solicita.
Servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicală
1
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Calea Bucuresti nr. 25–27, Brasov.
Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicala, conform cantitatilor din caietul de sarcini.
Propunerea financiara se depune pentru cantitatea maxima a acordului-cadru precizata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 583 200,00 RON fara TVA.
Garantia de participare: nu se solicita.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Compartimentul Juridic
Calea București nr. 25–27
Brașov
500326
+040 0372676265
spjbv@yahoo.co.uk
+40 268327998
www.hospbv.ro
2019-02-26
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.