Căutare

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de stadioane

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Investiții S.A.
14273221
Piața Națiunilor Unite nr. 9, sector 5
Bucureşti
050122
Florina-Cristina Scurtu
+40 0213167383/+40 0213167384
office@cni.com.ro, jenica.condrut@cni.com.ro, marian.marineci@cni.com.ro, daniel.popescu@cni.com.ro
+40 213167381
www.cni.com.ro
www.e-licitatie.ro
sub autoritatea M.R.D.A.P.
Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului, aferente obiectivului „Construire Complex Sportiv — Stadion Municipal, Str. Alexandru G [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Nr.1942/SAPFP/18.05.2018
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, aferente obiectivului „Construire Complex Sportiv — Stadion Municipal, Str. Alexandru Ghica nr. 119, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”.
Valoarea estimata a contractului este de 38 907 435 RON fara TVA, compusa din:
— cheltuieli pentru proiectare (studii de teren, studiu aerodinamic de amplasament si conformare spatiala, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conform Legii 10/1995, P.A.C., P.T.E., P.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asisten?a tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, întocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii în timp si proiect „as-built” si altele conform prevederilor caietului de sarcini) = 907 660 RON,
— c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
38230020.76
Judetul Teleorman.
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului, aferente obiectivului „Construire Complex Sportiv — Stadion Municipal, Str. Alexandru Ghica nr. 119, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”.
Abordarea propusa pentru implementarea contractului, resursele (umane si materiale), realizarile corespunzatoare fiecarei activitati, atributiile membrilor echipei impl [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
Experienta profesionala (Pep)
20
60
42
Construire Complex Sportiv — Stadion Municipal, Str. Alexandru Ghica nr. 119, municipiul Alexandria, județ Teleorman
2019-02-14
2
2
Euromateria
RO33204171
Str. Filderman Wilhelm nr. 18
București
030866
+40 371079066
office@euromateria.ro, tehnic@euromateria.ro, instal@euromateria.ro, tehnic2@euromateria.ro, tehnic3@euromateria.ro, tehnicb@euromateria.ro, it@euromateria.ro
+40 371603677
38907435
38230020.76
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compania Națională de Investiții, C.N.I. — S.A. — Direcția Juridică – Serviciul Contencios
Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, tronson 2, sector 5
București
050122
+40 213167383/84
office@cni.com.ro
+40 213167381
www.cni.com.ro
2019-02-26
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.