Căutare

România-Bucureşti: Servicii poştale de distribuire a corespondenţei

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
4221160
Str. Victoriei nr. 19
Bucureşti
030023
Dorina Mihai
+40 213112021
dorina.mihai@b.politiaromana.ro
+40 213136161
http://b.politiaromana.ro
www.e-licitatie.ro
„Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru anul 2019”, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 12 luni
4221160/2018/16
„Servicii poştale de distribuire a corespondenţei”, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire.
Cantităţi — estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul:
— acordului-cadru: minim 144 744 trimiteri poştale, maxim 228 360 trimiteri poştale,
— unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 12 062 trimiteri poştale, maxim 19 030 trimiteri poştale.
Valoarea estimată totală fără TVA — 769 440. Monedă: RON.
Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 64 120 RON.
Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 15 zile până la data de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
676293.60
676293.60
Sediile Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, din Calea Victoriei nr. 19, sector 3, Bucureşti şi Brigada Rutieră din Str. Logofăt Udrişte nr. 9–15, Bucuresti, sector 3.
„Servicii poştale de distribuire a corespondenţei”, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 12 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire.
Cantităţi — estimări ale cantităţilor minime şi maxime care vor face obiectul:
— acordului-cadru: minim 144 744 trimiteri poştale, maxim 228 360 trimiteri poştale,


— unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 12 062 trimiteri poştale, maxim 19 030 trimiteri poştale.
Valoarea estimată totală fără TVA — 769 440. Monedă: RON.
Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 64 120 RON.
172658
„Servicii poştale de distribuire a corespondenţei”, prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 12 luni
2019-02-20
1
1
Compania Națională Poșta Română S.A.
RO 427410
Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2
București
020065
+40 21/2007562
elena.ionescu@posta-romana.ro, magda.ion@posta-romana.ro, petruta.stana@posta-romana.ro, mara.popescu@posta-romana.ro, adriana.pantaru@posta-romana.ro
+40 21/2007470
www.posta-romana.ro
769440
676293.60
676293.60
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.