Căutare

România-Piatra Neamț: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PIATRA NEAMȚ
   Feb 26, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Econeamț”
24822890
Str. Alexandru cel Bun 27
Piatra Neamț
610004
Vasile Sendrea
+40 374937090
econeamt@gmail.com
+40 374091210
www.econeamt.ro
www.e-licitatie.ro
A.D.I.
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
258
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Econeamt” din Zona 1, Judetul Neamt.
Notă: 
(a) termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare cum s-a menționat la secțiunea I.3) este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor,
(b) termenul limită de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări primite în termenul menționat mai sus este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
136370344.49
Județul Neamț, Zona 1, conform Documentației de atribuire (1 municipiu, 1 oraș și 25 comune).
Delegarea activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale generate pe raza loc. situate in zona 1 a județul Neamt si operarea instalatiilor de gestionare a deseurilor situate in mun. Piatra Neamt si oraș Roznov si anume:
— colectarea regulata a deseurilor reziduale precum si colectarea selectiva regulata a deseurilor reciclabile separate la sursa de la utilizatorii casnici din aria de deservire,
— colectarea si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori,
— colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora,
— transportarea deseurilor municipale colectate de la generatorii casnici si non casnici, în functie de natura lor (reziduale, reciclabile, biodegradabile etc.) dupa caz, la depozitul judetean de deseuri nepericuloase de la Girov, la depozitul Piatra Neamt, la Statia de sortare de la Roznov si la Statia de sortare de la Piatra Neamt, respectiv la statia de compost de la Piatra Neamt,
— operarea si intretinerea platformelor pentru punctele de colectare a deseurilor din Zona 1,
— sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare în statia de sortare Piatra Neamt si Roznov,
— operarea statiei de compostare Piatra Neamt,
— organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor. Zona deservita – Zona 1 jud. Neamt este formata din urmatoarele U.A.T.-uri membre ale A.D.I. „Econeamt”: mun. Piatra Neamt, oraș. Roznov si com. Borlesti, Piatra Soimului, Savinesti, Dragomiresti, Gîrcina, Girov, Stefan cel Mare, Dobreni, Bîrgauani, Bodesti, Negresti, Români, Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Pîngarati, Ruginoasa, Faurei, Tazlau, Margineni, Dochia, Cîndesti, Costisa, Rediu, Podoleni, Zănești
Nivelul tarifului Tc urban Piatra Neamt. Prin acest criteriu se atribuie punctaje pentru tarifele propuse de ofertanti pentru tariful (Tc urbanPN) pentru activitatile de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Nivelul tarifului Tc rural. Prin acest criteriu se atribuie punctaje pentru tarifele propuse de ofertanti pentru tariful (Tc rural) pentru activitatile desfasurate în m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Nivelul tarifului Tc urban Roznov. Prin acest criteriu se atribuie punctaje pentru tarifele propuse de ofertanti pentru tariful (TcurbanR) pentru activitatile desfasura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
96
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvolt [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-01-09
2
0
0
0
0
Girexim Universal
RO 9054608
Str. I. C. Brătianu nr. 1
Pitești
110003
+40 248210111
gabi_maru@yahoo.com
+40 248210111
156747522
136370344.49
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Econeamț”
Str. Arcului nr. 6
Piatra Neamț
610058
+40 374937090
econeamt@gmail.com
+40 374091210
www.econeamt.ro
2019-02-22
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.