Căutare

România-Ploiești: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PLOIEȘTI
   Feb 26, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova
26119626
Bulevardul Republicii nr. 2–4, județul Prahova
Ploiești
100066
Virgil Popa
+40 738872125
adideseuriph@gmail.com
+40 344802415
www.adideseuriph.ro
www.e-licitatie.ro
Asociație
Asociație
Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 3 – Drăgănești, 4 – Urlați, 5 – Vălenii de Munte
793/22.05.2018
Contractul va include urmatoarele activitati:
1) Colectarea separata, transport, transfer deseuri;
2) Operarea instalatiilor (Urlati, Draganesti, Balta Doamnei) asa cum se detaliaza in caietul de sarcini.
Entitatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari conform Legii 100/2016 art. 70 alin. (8) lit. b) modificata prin OUG 107/2017 („Raspunsul Entitatii Contractante trebuie sa fie transmis cu cel putin 15 zile inainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitarilor de participare.”).
152317428.95
Aria administrativa a judetului Prahova – zona 3 — Draganesti, zona 4 — Urlati, zona 5 — Valenii de Munte (U.A.T.-urile din componenta zonelor 3, 4 si 5).
Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele: 3 – Draganesti, 4 – Urlati, 5 – Valenii de Munte.
Pentru cel mai mic tarif ofertat rezultat ca medie aritmetica a celor 8 ani se acorda punctaj maxim — 20 p. Pentru orice alt tarif ofertat rezultat ca medie aritmetica a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Tariful ofertat raportat la planul tarifar din Contractul de Finantare pentru fiecare an contractual nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima a tarifelor stabilite in Planul tarifar.
1) Nivelul tarifului total ofertat pentru populatia urbana — media aritmetica a tarifelor ofertate pentru fiecare dintre cei 8 ani contractuali. Tariful ofertat rapor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
96
Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Prahova.
Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 3 – Drăgănești, 4 – Urlați, 5 – Vălenii de Munte
2018-11-27
3
0
0
0
0
Rosal Grup S.A.
RO 6089555
Str. Turturelelor nr. 11A, sector 3
București
030881
+40 212006951
cristian.bratu@rosal.ro, radu.gheorghe@rosal.ro, catalin.costache@rosal.ro, sandu.druta@rosal.ro, daniel.borobeica@rosal.ro, radu.simtion@rosal.ro, neli.tiu@rosal.ro
+40 212551108
http://www.rosal.ro/
161242836
152317428.95
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-22
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.