Căutare

România-Arad: Servicii de ambulanţă

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   ARAD
   Feb 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
3519879
Str. Spitalului nr. 1
Arad
310031
Slagean Petcov
+40 257211233
scjuarad.bap@gmail.com
+40 257211233
www.scjarad.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Servicii medicale de transport sanitar neasistat/nemedicalizat
3519879_2018_PAAPD1044440
Servicii medicale de transport sanitar neasistat/nemedicalizat.
Concret, se achizitioneaza servicii de transport al asiguratilor dializati de la/la domiciliu in vederea efectuarii tratamentului specific in cadrul Statiei de Hemodializa a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad.
Prin achizitionarea serviciilor precizate mai sus se da curs solicitarilor/necesitatilor identificate in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad/Statiei de Hemodializa pentru facilitarea accesului pacientilor dializati la tratamentul specific.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
894000
894000
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad.
Se achizitioneaza servicii de transport al asiguratilor dializati de la/la domiciliu in vederea efectuarii tratamentului specific in cadrul Statiei de Hemodializa a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad.
Prin achizitionarea serviciilor precizate mai sus se da curs solicitarilor/necesitatilor identificate in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad/Statiei de Hemodializa pentru facilitarea accesului pacientilor dializati la tratamentul specific.
41288
Servicii medicale de transport sanitar neasistat/nemedicalizat
2019-02-19
1
1
Medical Emergency Division
RO 27316391
Str. Sântuhalm nr. 65B
Deva
330091
+40 316201990
office@med-ambulanta.ro, agathe@med-ambulanta.ro, bucuresti@med-ambulanta.ro
+40 316201991
http://www.axisemergency.ro/site/contact
894000
894000
894000
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Str. Andreny Karoly nr. 2–4
Arad
310037
+40 257211233
scjuarad.bap@gmail.com
+40 257211233
www.scjarad.ro
2019-02-19
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.