Căutare

România-Târgu Mureș: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș
24219033
Str. Primăriei nr. 2
Târgu Mureș
540026
Andrea Toth
+40 365455256
ecolect@cjmures.ro
+40 265221116
www.adiecolectms.ro
www.e-licitatie.ro
A.D.I.
Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3/2018
Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de catre delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în colectarea separata a deseurilor municipale în zona 3 Sighișoara. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 5 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 7 zile.
11790038.13
Judetul Mures
Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de catre delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în colectarea separata a deseurilor municipale în zona 3 Sighișoara.
Serviciile delegate de catre Autoritatea Contractanta includ: activitatea de colectare şi transport a deșeurilor municipale de pe raza județului Mureș – zona 3 Sighișoara. Cantitățile medii anuale estimate sunt de 7 408,78 tone, corespunzător unei cantități totale de 59 270,25 tone. Redevența este de 1 350 375,01 RON pe durata de derulare a contractului, iar valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) RON.
Componenta tehnica
10
Componenta financiara
90
Bugete locale ale U.A.T. deservite.
569
Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-02-18
1
1
1
Schuster Ecosal
RO10314515
Str. Viilor nr. 82B
Sighișoara
545400
+40 265774589
ecosal.sighisoara@gmail.com
+40 265779266
12188055.83
11790038.13
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-19
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.