Căutare

România-Timișoara: Servicii de curăţenie stradală

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 19, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Serviciul Achiziții Publice
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de servicii privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala în municipiul Timișoara, cod unic de identificare: 14756536_2018_PAAPD1003484
14756536_2018_PAAPD1003484
In baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente vor fi prestate servicii de salubrizare stradala in municipiul Timisoara, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.
Valoarea totala estimata a acordului-cadru este de 72 794 318 RON fara TVA. Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 18 198 579,50 RON fara TVA. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: durata prezentului acord-cadru este de 4 ani (48 luni) incepand cu data semnarii lui de catre parti. Contractele subsecvente se vor incheia odata la 12 luni sau ori de căte ori este nevoie, in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 15 zile înainte [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
18195997.17
Municipiul Timisoara.
In baza acordului-cadru si a contractelor subsecvente vor fi prestate servicii de salubrizare stradala in municipiul Timisoara, in conformitate cu cerintele impuse în caietul de sarcini si anexele acestuia, parte integranta a documentatiei de atribuire.
Cantitatile minime si maxime aferente atat acordului-cadru, cat si cele ale contractului subsecvent, sunt evidentiate in Anexa la Fisa de date a achizitiei, atasata anuntului de participare publicat in SICAP (noul SEAP).
Valoarea estimata a acordului-cadru: 72 794 318 RON fara TVA.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: durata prezentului acord-cadru: 4 ani (48 luni) incepand de la data semnarii lui de catre parti. Contractele subsecvente se vor incheia anual sau in functie de necesitatile autoritatii contractante si de fondurile alocate.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 18 198 579,50 RON fara TVA
Componenta calitativa
30
70
2018/S 202-459483
18
Salubrizare stradală în municipiul Timișoara
2019-02-11
2
2
Brantner Servicii Ecologice S.R.L.
7180367
Str. Lalelelor nr. 11
Cluj-Napoca
400049
+40 264410773
ionel.ploaie@brantner.com
+40 264410773
www.brantner.com
77794318
18195997.17
17
Acord-cadru de servicii privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara
2019-02-11
2
2
Brantner Servicii Ecologice S.R.L.
7180367
Str. Lalelelor nr. 11
Cluj-Napoca
400049
+40 264410773
ionel.ploaie@brantner.com
+40 264410773
www.brantner.com
72794318
72783988.71
72783988.71
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-02-15
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.