Căutare

România-Iași: Servicii de creare şi interpretare de opere artistice şi literare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 18, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Iași
Romania
Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69
Iași
700075
Anca Muscheru
+40 232235100
achizitii.publice@icc.ro
+40 232214425/210/336
www.icc.ro
www.e-licitatie.ro
Concurs de soluții pentru realizarea monumentului de for public cu tematica „Iași — Capitala Celor Trei Uniri”
454071220182
Obiectul principal al contractului este conceperea și realizarea unui monument de for public, care să simbolizeze si sa exprime conceptul „Iași — Capitala Celor Trei Uniri”.
Monumentul se va amplasa pe spatiul de la fațada principala a clădirii Palatului Administrativ Iasi, cu încadrarea acestuia în arhitectura monumentelor existente în apropiere. In prezent, aici este amenajat un spatiu verde.
Pentru a obține un ansamblu reprezentativ si simbolic pentru orașul Iași, la nivelul importanței și semnificației istorice a celor Trei Uniri ale principatelor române, se recomandă ca partea artistică a monumentului să fie concepută pentru a fi realizata din materiale cu rezistente mecanice și rezistenta la agresivitatea mediului si care vor conferi nu doar durabilitatea ci si amploarea monumentalitatii corespunzătoare importantei celor temei.
Monumentul, in ansamblul sau, va avea o înălțime care să se încadreze în arealul din zona Palatului Administrativ al judetului și care va asigura calitatea și reprezentativitatea impuse de importanța evenimentelor istorice pe care le va simboliza.
Construcția soclului/postamentului (forma, dimensiunile, materialul, culoarea si finisajul) se va alege cu adaptarea volumetrică si cromatica, în sensul respectării unei proporționalități dimensionale cu partea artistică și a transmiterii sobrietății cerută de simbolistica monumentului.
Ulterior derularii procedurii – concurs de solutii pentru realizarea monumentului de for public cu tematica „Iași — Capitala Celor Trei Uniri” si desemnarii castigatorului se va desfasura procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 pentru incheirea contractului de servicii de proiectare, executarea lucrărilor de montaj pe amplasament inclusiv sistemul de iluminat arhitectural pentru punerea în valoare pe timp de noapte. Elementele negocierii: pretul si durata de prestare si executie lucrare.
Valoarea totala estimată, fără TVA a procedurii de achiziție publică pentru realizarea monumentului de for public cu tematica „Iași — Capitala Celor Trei Uniri” este de 843 529 RON fără TVA, din care:
— realizare monument: 823 529 RON fara TVA,
— premii: 20 000 RON.
Durata estimată de realizare este de 60 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere.
Criterii de evaluare sunt prevazute la Sectiunea II, punctul II.2.5) Criterii de evaluare a proiectelor. Pentru proiectele admise în concurs, fiecare membru al juriului, in functie de aprecierea personala, va acorda un punctaj cuprins între 1–10 fiecărui criteriu de evaluare. Fiecare membru al juriului are doar un singur vot. Pentru fiecare proiect se vor insuma punctajele acordate de fiecare membru al juriului si se va calcula media aritmetica prin impartirea punctajului la numarul membrilor din juriu. Lucrarea artistica câștigătoare va fi aceea care va cumula punctajul cel mai mare, rezultat ca medie a punctajului partial acordat pentru o aceeasi opera de arta de catre fiecare membru al juriului, inclusiv cel al președintele juriului. O propunere de soluție poate să cumuleze cel mult 100 de puncte. Juriul va face ierarhizarea finala si va stabili ocupantii primelor 3 locuri. În cazul unei egaliatati intre proiecte Presedintele juriului va avea drept de vot decisiv.
2018-10-24
2
2
0
Covătaru Dan
Str. Sfântul Lazar nr. 3, bl. Ghica Vodă, sc. 1A, et. 5, ap. 20
Iași
600252
+40 723467643
covataru2005@yahoo.com
9000
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.