Căutare

România-Iași: Servicii de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 18, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Romania
Str. Anastasie Panu nr. 26
Iași
700025
Anca Chelaru
+40 232213332-2115
anca.chelaru.is@anaf.ro
+40 232219899
www.anaf.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de curățenie interioară la sediile DGRFP Iași și sediile structurilor subordonate
33
Se vor achizitiona servicii de curatenie interioara la sediile DGRFP Iasi si sediile structurilor subordonate.Aria de competenţă teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi cuprinde judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui şi are în subordine: direcţia regională vamală, administraţiile judeţene ale finaţelor publice, serviciile fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale comunale, birourile vamale de interior şi de frontieră cu un număr de 41 de sedii. Având în vedere numărul mare de locaţii, este strict necesar a asigura întreg ansamblul de servicii profesionale de curăţenie în sediile instituţiei noastre. Procedura de achiziţie a serviciului de curăţenie se va face pe 6 loturi (pe judeţe), astfel:
— lot 1: Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, situate în judeţul Iaşi — 8 sedii,
— lot 2:  Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regio [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6238567.2
6
6
Lotul 4 — Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, situate în judeţul Neamţ
4
Judetul Neamt.
Servicii de curatenie interioara la urmatoarele sedii:
— Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ (Bulevardul Traian nr. 19 bis, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ),
— Biroul Vamal Neamt (Str. Petre Movilă nr. 300, DN 15, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ),
— Serviciul Fiscal Municipal Roman (Piaţa Roman Vodă nr. 1, Roman, judeţul Neamţ),
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Neamţ (Str. Ştefan cel Mare nr. 48, Targu Neamţ, judeţul Neamţ),
— ServiciulFiscal Orăşenesc Bicaz (Str. Barajului nr. 7, Bicaz, judeţul Neamţ).
48
Lotul 5 — Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, situate în judeţul Suceava
5
Judetul Suceava.
Servicii de curatenie interioara la urmatoarele sedii:
— Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava+Biroul Vamal Suceava (Str. Vasile Bumbac nr. 1, Suceava, judeţul Suceava + Str. Humorului nr. 82, comuna Şcheia, Suceava),
— Biroul Vamal de Frontiera Siret (Str. Alexandru cel Bun nr. 46, Siret, judeţul Suceava),
— Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei (Str. Mihai Eminescu nr. 47, Vatra Dornei, judeţul Suceava),
— Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni (Str. Republicii nr. 27, Fălticeni, judeţul Suceava),
— Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung (Str. 2 Decembrie nr. 2A, Câmpulung, judeţul Suceava),
— Serviciul Fiscal Municipal Gura Humorului (Str. Mănăstirea Humorului nr. 6, Gura Humorului, judeţul Suceava),
— ServiciulFiscal Orăşenesc Siret (Str. Sucevei nr. 1, Siret, judeţul Suceava),
— Serviciul Fiscal Municipal Rădăuţi (Str. 1 Mai nr. 3, Rădăuţi, judeţul Suceava).
48
Lotul 3 — Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, situate în judeţul Botoşani
3
Judetul Botosani.
Servicii de curatenie interioara la urmatoarele sedii:
— Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botosani (Piaţa Revoluţiei nr. 5, Botoşani),
— Biroul Vamal Stânca (Sat Stânca, Oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani),
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Darabani + Biroul Vamal Rădăuţi-Prut (Str. Pieţei nr. 26, Dărăbani, judeţul Botoşani + Localitatea Radauti-Prut, judeţul Botosani),
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Săveni (Str. Decembrie nr. 39, Săveni, judeţul Botoşani),
— ServiciulFiscal Municipal Dorohoi (Str. Ghica nr. 28, Dorohoi, judeţul Botoşani).
48
Lotul 2 — Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, situate în judeţul Bacău
2
Judetul Bacau.
Servicii de curatenie interioara la urmadoarele sedii:
— Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău(Str. Dumbrava Roşie nr. 1–3, Bacău),
— Biroul Vamal Bacău (Str. Gării nr. 74–76, Bacău),
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Moineşti (Str. Zorilor bl. 1, parter, Moineşti, judeţul Bacău),
— AIF Bacău (Str. 9 Mai nr. 33, Bacău),
— Serviciul Fiscal Municipal Oneşti (Str. Poştei nr. 5, Oneşti, judeţul Bacău),
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Buhuşi (Str. Republicii nr. 2 Bis, Buhuşi, judeţul Bacău).
48
Lotul 6 — Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, situate în judeţul Vaslui
6
Judetul Vaslui.
Servicii de curatenie interioara la urmatoarele sedii:
— Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui (Str. Ştefan cel Mare nr. 56, Vaslui, judeţul Vaslui)
— Biroul Vamal Albita (Sat Albiţa, comuna Drânceni, judeţul Vaslui)
— Biroul Vamal Vaslui (Str. Ştefan cel Mare nr. 22, Vaslui, judeţul Vaslui)
— Serviciul Fiscal Municipal Barlad (Str. 1 Decembrie nr. 23, Bârlad, judeţul Vaslui)
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Negreşti (Str. Decebal nr. 7, Negreşti, judeţul Vaslui)
— Serviciul Fiscal Municipal Huşi (Str. General. Teleman nr. 18, Huşi, judeţul Vaslui)
48
Lot 1 — Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, situate în judeţul Iaşi
1
Judetul Iasi.
Servicii de curatenie interioara la urmatoarele sedii:
— DGRFP Iasi (Sediu central, Str. Anastasie Panu nr. 26, Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 46–49, AJFP, Bulevardul Nicolae Iorga nr. 10C, judeţul Iaşi),
— Direcţia Regională Vamală Iaşi (Bulevardul Nicolae Iorga nr. 10C, Iaşi),
— Biroul Vamal Sculeni (Sat Sculeni, Comuna Victoria, judeţul Iaşi),
— Serviciul Fiscal Municipal Paşcani (Str. Grădiniţei nr. 2A, Bloc G1-A, Paşcani, judeţul Iaşi),
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Tg. Frumos (Str. Cuza Vodă nr. 40–41, Tg. Frumos, judeţul Iaşi),
— Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău (Str. Ştefan cel Mare, Bloc 2B, Hârlău, judeţul Iaşi),
— Biroul Vamal de Frontieră Iaşi (Tehnopolis, judeţul Iaşi),
— Direcţia Regională Vamală Iaşi (Bulevardul Nicolae Iorga nr. 10C, Iaşi).
48
A.1. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator cu semnatura electronica.
1) Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia;
2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu informatiile aferente situatiei acestuia;
3) Declaratia privind neîncadrarea la prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) completat cu informatiile aferente situatiei lor.
Modalitate de indeplinire, modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, actualizate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criterului de atribuire, constand in:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor taxelor locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
2) Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
3) Alte documente edificatoare, dupa caz;
4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza operatorului economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) conform prevederilor art. 170 alin. (1) si 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
A.2. Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile privind conflictul de interese prevazute de art. 59 si art. 60 din Legea nr. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Referitor la situaţia economică şi financiară, autoritatea contractantă a impus următoarele cerinţe. Informaţii privind media cifrei de afaceri globală în ultimii 3 (trei) ani de referinţă 2015, 2016, 2017. Declaraţia privind media cifrei de afaceri globală în ultimii 3 (trei) ani se va raporta la maxima contractului subsecvent, pentru fiecare lot în parte, astfel:
— lot 1 — 488 524,56 RON,
— lot 4 — 172 338,12 RON,
— lot 2 — 186 459,48 RON,
— lot 5 — 279 689,16 RON,
— lot 3 — 176 838,48 RON,
— lot 6 — 255 792,00 RON.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul. Dacă o asociere de operatori economici depun o ofertă comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, pentru conversie se va avea învedere cursul mediu anual leu/valută comunicat de BNR www.bnr.ro
Ultimii „3 ani” (2015, 2016, 2017) vor fi calculati/stabiliti prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica în mai putin de 3 ani, media cifrei de afaceri globale se va calcula pe baza cifrelor de afaceri rezultate din situatiile financiare sau a documentelor edificatoare, corespunzator perioadei efective de activitate.
Notă. In cazul unei asocieri, formularele şi documentele solicitate vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii. Persoanele juridice străine vor prezenta documente relevante înregistrate la autorităţile competente din tara de origine sau provenienţă sau documente echivalente însoţite de traducere autorizată în limba română, din care să rezulte situaţia economico-financiară, inclusiv îndeplinirea cerinţei privind valoarea solicitată pentru media cifrei de afaceri globale. Capacitatea economică şi financiară a operatorului economic poate fi susţinută în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic (ofertanţi, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele prin care se confirma situaţiea economică şi financiară, respectiv declaraţia privind cifra de afaceri, urmeaza sa fie prezentată obligatoriu, la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, potrivit art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Documentul justificativ pe care ofertantul il va prezenta pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate privind situaţia economică şi financiară este urmatorul: prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, rapoarte de audit financiar întocmite de entităţi specializate sau balanţe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic sau orice alte documente echivalente. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul trebuie sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) şi acordul de asociere.
Referitor la capacitatea tehnică şi profesională, autoritatea contractantă a impus următoarele cerinţe: lista principalelor prestări de servicii de natura celor care fac obiectul acordului-cadru, efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, în functie de data la care operatorul economic a fost infiintat sau şi-a inceput activitatea comerciala.
Operatorul economic (ofertanţi, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 alin. (1)  din Legea nr. 98/2016. Documentele prin care se confirma prestarea de servicii similare, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, potrivit art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Prin serviciile similare, se intelege servicii de aceeasi natura cu serviciile ce urmeaza a fi prestate si anume: servicii de curățenie interioara. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent. In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, beneficiar, perioada de realizare, valoarea serviciilor prestate, exprimata in lei fara TVA, precum si faptul ca serviciile prestate au fost duse la bun sfarsit, conform prevederilor contractuale etc. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerintei.
Nota 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 2. In vederea îndeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3. Tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala".
Nota 4. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui teri, ofertantul va prezenta: angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, în conformitate cu Formularul nr. 13. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii; documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament (certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/procese-verbale de receptie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv serviciile prestate, beneficiar, perioada de realizare si valoarea acestora).
2019-03-19
15:00
2019-06-19
2019-03-19
15:00
In SEAP.
1) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Nu se accepta oferte alternative;
2) Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt confidentiale;
3) Operatorii economici (ofertant, asociat, subcontractant, tert/terti sustinator/sustinatori) au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. DUAE este atasat prezentului anunt de participare in format editabil;
4) Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica),
— Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.e-licitatie.ro ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile, avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016,
— Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare,
— Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP sectiunea „Întrebari”,
— Operatorii economici vor transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP sectiunea „Întrebari”, în format electronic, semnate cu semnatura electronica,
— Comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa de SEAP si prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax sau mail, cu specificatia confirmarii imediate a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de înregistrare apartinând ofertantului;
5) In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a documentului DUAE: documentul DUAE in format editabil face parte din documentatia de atribuire si este atasat anuntului de participare a se vedea notificarea ANAP http://anap.gov.ro/web/wpcontent/uploads/2016/09/Notificareutilizare-DUAE.pdf
Se atentioneaza operatorii economici asupra faptului ca, la momentul cand vor completa informatiile in DUAE, nu au dreptul sa intervina asupra formatului documentului, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași
Str. Anastasie Panu nr. 26
Iași
700020
+40 232213332-2501
anca.chelaru.is@anaf.ro
+40 232219899
WWW.ANAF.RO
2019-02-14
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.