Căutare

România-Timișoara: Servicii de curăţenie şi igienizare

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Serv. Achizitii Publice - Crenguta Oprea
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de curățenie şi igienizare a imobilelor cu destinația de săli şi grădini de spectacol cinematografic din municipiul Timișoara, cod unic de identificare: 14756536-2018-PAAPD1040317
14756536-2018-PAAPD1012797
In baza contractului, vor fi prestate servicii de curatenie şi igienizare a imobilelor cu destinatia de sali şi gradini de spectacol cinematografic din municipiul Timisoara, cod unic de identificare: 14756536-2018-PAAPD1040317, astfel cum sunt acestea impuse in Caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
175636
Locatiile cinematografelor din Timisoara, astfel cum sunt mentionate in Caietul de sarcini.
Serviciul care face obiectul prezentei achizitii va fi prestat la cinematografele aflate in proprietatea municipiului Timisoara, dupa cum urmeaza:
— Cinematograf Arta şi Gradina de vara Arta, situate în Str. Vacarescu nr. 18,
— Cinematograf Dacia, situat în Str. Burebista nr. 7,
— Cinematograf Timiş, situat în Piaţa Victoriei nr. 7,
— Cinematograf Freidorf, situat în Str. N. Andreescu nr. 97,
— Cinematograf Unirea, situat în Str. Mureş nr. 3,
— Cinematograf Victoria, situat în Str. C. Porumbescu nr. 2—Piaţa N. Bălcescu nr. 7–8,
— Cinematograf Fratelia, situat în Str. Izlaz nr. 40,
— Cinematograf Studio, situat în Str. N. Lenau nr. 2.
Echipa de lucru se va deplasa zilnic la câte un cinematograf pană la finalizarea curăţeniei şi igienizării acestuia, după care se va interveni la următorul. Finalizarea serviciului se va încheia după ce au fost igienizate toate cinematografele amintite. În incinta acestor cinematografe deşeurile, materialele, echipamentele vor fi sortate de echipa de lucru, aranjate şi incărcate în utilajele de transport. Echipa de lucru va fi formată din muncitori necalificaţi care să presteze acest serviciu. S-a estimat că pentru curaţenia şi igienizarea unui singur cinematograf este necesară o perioadă de 14 zile. Menţionăm că Cinematografele Arta, Victoria, Fratelia, Freidorf au şi curte, iar la Arta avem şi grădină de spectacol cinematografic. De asemenea la unele cinematografe există şi subsol sau demisol (Timiş, Studio, Victoria, Dacia). La fiecare cinematograf se găsesc încăperi la etajele superioare, de regulă etajul I şi balcoane care sunt de jur împrejurul sălii, pe 3 laturi ale sălilor de spectacol.La etajul superior sunt amenajate şi camerele de proiecţie. Astfel pentru cele 8 cinematografe şi gradina de spectacol cinematografic de la Cinematograful Arta, sunt necesare 4 luni pentru prestarea serviciului de curăţenie şi igienizare a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara
2018/S 218-499576
16
„Servicii de curățenie şi igienizare a imobilelor cu destinația de săli şi grădini de spectacol cinematografic din municipiul Timișoara”
2019-02-11
1
1
1
T.T. & CO Solaria Grup
Romania
Str. Vasile Alecsandri nr. 3
Timișoara
300078
+40 256707634
solariagrup@gmail.com
175793.20
175636
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-02-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.