Căutare

România-Botoșani: Produse de panificaţie

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BOTOȘANI
   Feb 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Botoșani
Romania
Str. Revoluţiei nr. 1–3
Botoșani
710236
Antonela Pătrașcu
+40 231514712/4181
patrascu.antonela@cjbotosani.ro, tiganasu.viorel@cjbotosani.ro
+40 231514715
www.cjbotosani.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat auto [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6866/11.05.2018
Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani de mere, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SICAP, intr-un termen de cel mult 13 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, răspunsurile AC vor fi publicate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4529420.80
LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;
2
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 3068800 bucăţi şi cantităţi maxime = 3409800 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 2455040,00 RON; Valoare estimată maximă: 2727840,00 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 1534400 bucăţi şi cantităţi maxime: 1704900 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1363920,00 RON.
Valoarea garantiei de participare: 13.639,20 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;
11
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 4 SAVENI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 973400 bucăţi şi cantităţi maxime = 1081600 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 778720,00 RON; Valoare maximă: 865280,00 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 486700 bucăţi şi cantităţi maxime: 540800 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 432640,00 RON.
Valoarea garantiei de participare: 4.326,40 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;
10
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 4 SAVENI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1635312 bucăţi şi cantităţi maxime = 1817088 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 850362,20 RON; Valoare maximă: 944885,76 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 817656 bucăţi şi cantităţi maxime: 908544 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 472442.88 RON.,
Valoarea garantiei de participare: 4.724,43 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;
1
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 5155584 bucăţi şi cantităţi maxime = 5728464 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 2680903,68 RON; Valoare maximă: 2978801,28 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 2577792 bucăţi şi cantităţi maxime: 2864232 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1489400,64 RON.
Valoarea garantiei de participare: 14.894 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;
3
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 2086784 bucăţi şi cantităţi maxime = 2318664 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 1147731,20 RON; Valoare maximă: 1275265,20 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 1043392 bucăţi şi cantităţi maxime: 1159332 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 637632,60 RON.
Valoarea garantiei de participare: 6.376,32 RON.
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;
5
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 2 DOROHOI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1496000 bucăţi şi = 1662200 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 1196800,00 RON; Valoare maximă: 1329760,00 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 748000 bucăţi şi cantităţi maxime: 831100 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 664880,00 RON.
Valoarea garantiei de participare: 6.648,80 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;
17
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 540000 bucăţi şi cantităţi maxime = 599800 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 432000,00 RON; Valoare estimată maximă: 479840,00 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 270000 bucăţi şi cantităţi maxime: cantităţi maxime: 299900 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 239920,00 RON.
Valoarea garantiei de participare: 2.399,20 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;
8
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 3 DARABANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 649000 bucăţi şi cantităţi maxime = 721200 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 519200 RON; Valoare maximă: 576960,00 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 324500 bucăţi şi cantităţi maxime: 360600 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 288480,00 RON.
Valoarea garantiei de participare: 2.884,80 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;
12
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 4 SAVENI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 661912 bucăţi şi cantităţi maxime = 735488 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 364051,60 RON; Valoare maximă: 404518,40 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 330956 bucăţi şi cantităţi maxime: 367744 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 202259,20 RON.
Valoarea garantiei de participare: 2.022,59 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;
18
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 367200 bucăţi şi cantităţi maxime = 407864 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 201960,00 RON; Valoare maximă: 224325,20 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 183600 bucăţi şi cantităţi maxime: 203932 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 112162,60 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1.121,62 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;
13
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 5 TRUSESTI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1391040 bucăţi şi cantităţi maxime = 1545264 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 723340,80 RON; Valoare maximă: 803537,28 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 695520 bucăţi şi cantităţi maxime: 772632 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 401768,64 RON.
Valoarea garantiei de participare: 4.017,69 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;
4
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 2 DOROHOI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 2513280,00 bucăţi şi cantităţi maxime = 2792496 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 1306905,60 RON; Valoare maximă: 1452097.92 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 1256640,00 bucăţi şi cantităţi maxime:: 1396248 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 726048.96 RON.
Valoarea garantiei de participare: 7.260,49 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;
16
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 907200 bucăţi şi cantităţi maxime = 1007664 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 471744,00 RON; Valoare maximă: 523985,28 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 453600 bucăţi şi cantităţi maxime: 503832 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 261992,64 RON.
Valoarea garantiei de participare: 2.619,92 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;
9
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 3 DARABANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 441320 bucăţi şi cantităţi maxime = 490416 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 242726,00 RON; Valoare maximă: 269728,80 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 220660 bucăţi şi cantităţi maxime: 245208 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 134864,40 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1.348,64 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;
20
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 7984000 bucăţi şi cantităţi maxime = 887200 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 638720 RON; Valoare maximă: 709760,00 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 399200 bucăţi şi cantităţi maxime: 443600 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 354880,00 RON.
Valoarea garantiei de participare: 3.548,80 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;
15
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 5 TRUSESTI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 563040 bucăţi şi cantităţi maxime = 625464 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 309672,00 RON; Valoare maximă: 344005,20 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 281520 bucăţi şi cantităţi maxime:: 312732 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 172002.60 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1720,02 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;
19
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1341312 bucăţi şi cantităţi maxime = 1490496 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 697482,24 RON; Valoare maximă: 775057,92 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 670656 bucăţi şi cantităţi maxime: 745248 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 387528,96 RON.
Valoarea garantiei de participare: 3.875,28 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;
21
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 542912 bucăţi şi cantităţi maxime = 603296 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 298601,60 RON; Valoare maximă: 331812,80 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 271456 bucăţi şi cantităţi maxime: 301648 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 165906,40 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1.659,06 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;
14
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui și produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - Zona 5 TRUSESTI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 8280000 bucăţi şi cantităţi maxime = 919800 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 662400,00 RON; Valoare maximă: 735840,00 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 4140000 bucăţi şi cantităţi maxime: 459900 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 367920,00 RON.
Valoarea garantiei de participare: 3.679,20 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;
7
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 3 DARABANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1090320 bucăţi şi cantităţi maxime = 1211616. bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 566966,40 RON; Valoare maximă: 630040,32 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 545160 bucăţi şi cantităţi maxime: 605808 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 315020,16 RON.
Valoarea garantiei de participare: 3.150,20 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;
6
Scolile cu clasele I – VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani.
LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2018-2020 - zona 2 DOROHOI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 1017280 bucăţi şi cantităţi maxime = 1130296 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 559504,00 RON; Valoare maximă: 621662,80 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 508640 bucăţi şi cantităţi maxime: 565148 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 310831,40 RON.
Valoarea garantiei de participare: 3.108,31 RON.
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
1104
19
LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
+40 0231584173/ +40 0744527103
livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
+40 231573473
www.livalimpex.ro
387528.96
184537.60
1074
4
LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
726048.96
345737.60
1102
18
LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
+40 0231584173/ +40 0744527103
livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
+40 231573473
www.livalimpex.ro
112162.60
52782.40
1094
14
LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
367920
176601.60
1106
20
LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
354880
170342.40
1098
16
LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
+40 0231584173/ +40 0744527103
livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
+40 231573473
www.livalimpex.ro
261992.64
124758.40
1092
13
LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
401768.64
191318.40
1080
7
LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
315020.16
150009.60
7086
10
LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
472442.88
224972.80
1088
11
LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
432640
207667.20
1076
5
LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
664880
319142.40
1082
8
LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
288480
138470.40
1084
9
LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
134864.40
63465.60
1095
15
LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
344005.20
344005.20
344005.20
1071
3
LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
1275265.20
1275265.20
1275265.20
1081
8
LOT VIII - Zona 3 DARABANI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
576960
576960
576960
1075
5
LOT V - Zona 2 DOROHOI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
1329760
1329760
1329760
1089
12
LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
404518.40
404518.40
404518.40
1099
17
LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
479840
479840
479840
1103
19
LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
+40 0231584173/ +40 0744527103
livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
+40 231573473
www.livalimpex.ro
775057.92
775057.92
775057.92
1105
20
LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
709760
709760
709760
1107
21
LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
331812.80
331812.80
331812.80
1073
4
LOT IV - Zona 2 DOROHOI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
1452097.92
1452097.92
1452097.92
1069
2
LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
2727840
2727840
2727840
1091
13
LOT XIII - Zona 5 TRUSESTI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
803537.28
803537.28
803537.28
1087
11
LOT XI - Zona 4 SAVENI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
865280
865280
865280
1079
7
LOT VII - Zona 3 DARABANI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
630040.32
630040.32
630040.32
1077
6
LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
621662.80
621662.80
621662.80
1085
10
LOT X - Zona 4 SAVENI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
944885.76
944885.76
944885.76
1101
18
LOT XVIII - Zona 6 SULITA - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
+40 0231584173/ +40 0744527103
livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
+40 231573473
www.livalimpex.ro
224325.20
224325.20
224325.20
1097
16
LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
LIVAL IMPORT-EXPORT
Romania
Strada Prieteniei, Nr. 14
Botosani
710071
+40 0231584173/ +40 0744527103
livalcontact@gmail.com, viorelalexa@gmail.com
+40 231573473
www.livalimpex.ro
523985.28
523985.28
523985.28
1093
14
LOT XIV - Zona 5 TRUSESTI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
735840
735840
735840
1067
1
LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
CASA PAINII
Romania
Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A
Botosani
710350
+40 231513110
office@casa-painii.ro
+40 231513144
www.casa-painii.ro
2978801.28
2978801.28
2978801.28
1083
9
LOT IX - Zona 3 DARABANI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
269728.80
269728.80
269728.80
1068
1
LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panificaţie;
2019-01-23
1
1
1
CASA PAINII
Romania
Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A
Botosani
710350
+40 231513110
office@casa-painii.ro
+40 231513144
www.casa-painii.ro
1489400.64
709238.40
1070
2
LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
1363920
654681.60
1078
6
LOT VI - Zona 2 DOROHOI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
310831.40
146273.60
1108
21
LOT XXI - Zona 7 FLAMANZI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
165906.40
78073.60
1100
17
LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
239920
115161.60
1072
3
LOT III - Zona 1 BOTOSANI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
Romania
Strada Principala, Nr. -
Rachiti
717310
+40 231544217
fivegroup@fivecontinents.ro
+40 231544250
637632.60
300062.40
1096
15
LOT XV - Zona 5 TRUSESTI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
172002.60
80942.40
1090
12
LOT XII - Zona 4 SAVENI - Fructe/legume-mere;
2019-01-23
1
1
1
SPICUL 2
Romania
Strada B-DUL VICTORIEI, Nr. 39
Dorohoi
+40 231610028
spicul2@dorolact.ro
+40 231606208
202259.20
95180.80
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic — Contencios din cadrul Consiliului Județean Botoșani
Piața Revoluției nr. 1–3
Botoșani
710236
+40 231514712
curcan.monica@cjbotosani.ro
+40 231514715
www.cjbotosani.ro
2019-02-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.