Căutare

România-Bucureşti: Servicii de expertiză

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
Str. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Horia Nicolae, Director Direcția Achiziții Publice
+40 212643292
daniela.preda@andnet.ro
+40 213186662
www.cnadnr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Realizare expertiză tehnică și revizuire proiect tehnic pentru „Autostrada Orăștie–Sibiu, Lot 3”: Lotul 1 — Drumuri, lucrări hidrotehnice și teren de fundare; Lotul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
16054368/2018/3-4/S/6
Obiectivul general al contractului consta in prestarea serviciilor necesare realizarii unei expertize tehnice si revizuirea proiectului tehnic pentru finalizarea executiei „Autostrazii Orastie–Sibiu Lot 3: Lotul 1 — Drumuri, lucrari hidrotehnice si teren fundare; Lotul 2 — Poduri, pasaje, viaduct, structuri casetate si podete”.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/inform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
2
Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi.
Realizare expertiza tehnica si revizuire proiect tehnic pentru finalizarea "Autostrazii Orastie - Sibiu, Lot 3" – Lotul 2 - Poduri, pasaje, viaduct, structuri casetate si podete
2
Jud. Hunedoara, jud. Alba, jud. Sibiu si Bucuresti
Prestarea serviciilor necesare realizării unei Expertize Tehnice și revizuirea Proiectului Tehnic pentru Autostrada Orăștie-Sibiu, lot 3, Lotul 2 - Poduri, pasaje, viaduct, structuri casetate si podete:
a) Realizarea unei Expertize Tehnice asupra tuturor lucrarilor executate de Poduri, pasaje, viaduct, structuri casetate si podete;
b) Revizuirea Proiectului Tehnic - poduri, pasaje, viaduct, structuri casetate si podete;
c)Monitorizareastructurilor ce necesita interventia in concordanta cu normele tehnice si legislatia in vigoare;
d) Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari si acordarea asistentei necesara Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achzitie publica;
e) Acordarea asistentei tehnice in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de executie a lucrarilor.
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de: 227.477,21 Lei fara TVA (valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului) pentru Lotul 2.
Valoarea estimata totala a contracului (inclusiv servicii similare) este de: 1.364.863,27 Lei fara TVA pentru Lotul 2.
Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata alotului 2, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimataa lotului 2, cat si valoarea posibilelor noi servicii suplimentare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.
Experienta detinuta de expertul propus in cadrul unor contracte de elaborare de expertize tehnice si/sau elaborare proiecte tehnice si/sau revizuire proiecte tehnice p... detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele umane mobilizate in cadrul contractului.
30
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau inginer proiectant structuri si/ sau inginer proiectant lucrari de arta in cadrul unor contracte... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau inginer proiectant structuri si/ sau inginer proiectant lucrari de arta in cadrul unor contracte... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta de expertul propus in cadrul unor contracte de elaborare de expertize tehnice si/sau elaborare proiecte tehnice si/sau revizuire proiecte tehnice p... detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Contract si/ sau Coordonator de Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Cont... detalii pe www.e-licitatie.ro
8
40
40
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 227.477,21Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului pentru Lotul 2. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.
Realizare expertiza tehnica si revizuire proiect tehnic pentru finalizarea "Autostrazii Orastie - Sibiu, Lot 3" – Lotul 1 - Drumuri, lucrari hidrotehnice si teren fundare
1
Jud. Hunedoara, jud. Alba, jud. Sibiu si Bucuresti
Prestarea serviciilor necesare realizării unei Expertize Tehnice și revizuirea Proiectului Tehnic pentru Autostrada Orăștie-Sibiu, lot 3, Lotul 1 - Drumuri, lucrari hidrotehnice si teren fundare:
a) Realizarea unei Expertize Tehnice asupra tuturor lucrarilor de Drumuri, lucrari hidrotehnice si teren fundare executate;
b) Revizuirea Proiectului Tehnic drumuri, lucrari hidrotehnice si terenuri de fundare;
c) Realizarea unei monitorizari a zonelor cu instabilitate;
d) Pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari si acordare asistentei necesara Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achizitie publica.
e) acordarea asistentei tehnice in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de executie a lucrarilor.
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de: 460.267,24 Lei fara TVA (valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului), pentru Lotul 1.
Valoarea estimata totala a contractului (inclusiv servicii similare) pentru Lotul 1este de: 2.761.603,44 Lei fara TVA.
Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata a lotului 1, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimataa lotului 1, cat si valoarea posibilelor noi servicii suplimentare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.
Experienta detinuta de expertul propus in cadrul unor contracte de elaborare de expertize tehnice si/sau elaborare proiecte tehnice si/sau revizuire proiecte tehnice p... detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire proiecte tehnice pentru lucrari de constructie n... detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Contract si/ sau Coordonator de Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Cont... detalii pe www.e-licitatie.ro
9
Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele umane mobilizate in cadrul contractului.
30
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire proiecte tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau... detalii pe www.e-licitatie.ro
7
40
40
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 460.267,24 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20 % din valoarea estimata a contractului pentru Lotul 1. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.2.4.
I. Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale".
De asemenea, pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".
De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
[...]
III.Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".
De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredit... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru anul 2017 a fost de minim: 450.000 RON pentru Lotul 1 250.000 RON pentru Lotul 2
Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anului 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017 – 1 Euro = 4,5681. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: Pentru fiecare lot in parte, in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anul 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 din Fisa de Date a Achizitiei.
Cerinta nr. 1: Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani**cel putin 3 Expertize Tehnice pentru lucrari*** aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/ sau drumurilor judetene. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) sunt luate in considerare serviciile de expertiza aferente unor lucrari de constructie noua/ modernizare/ largire/ reabilitare
Cerinta 3 - continuare
Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la un laborator autorizat, de minim grad II, cu urmatoarele profile (conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii si Turismului nr. 1497/2011): Pentru Lotul 1 profilul GTF - Geotehnica si Teren de Fundare profilul D – drumuri Pentru Lotul 2 profilul GTF - Geotehnica si Teren de Fundare
Cerinta nr. 3 Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze
Cerinta 1- continuare
Cerinta 1 - Partea 1 Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilorprestate,obiectul expertizei, tipul lucrarilor expertizate,categoria de drum, durata de prestare a serviciilor. Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/ recomandari emise de beneficiarsi/sau Procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Cerinta 3 - Partea 2 Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului nr.3D. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Subcontractantii declarati in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, asa cum sunt acestea reglementate de institutiile de resort (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro. si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro), sau de legislatia europeana in vigoare. Fiecare subcontractant declarat va completa si va depune in cadrul Propunerii Tehnice Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca".
Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Cap th si prof". Pentru fiecare lot in parte, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la un laborator autorizat (de minim grad II), cu profilele laboratorului respectiv.Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Accesul la laboratorul autorizat de minim grad II cu profilul/profileleindicat/e in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si Of asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Cap th si prof". Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3:Pentru fiecare lot in parte, in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice- Utilaje, instalatii si echipamente tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Form nr. 3C. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indepl propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele pe care tertul le va pune la dispozitie, tipul ac doc fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin doc prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Ac doc vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) doc care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la lab autorizat de minim grad II, cat si profilele lab. Doc mentionate la pct c) vor fi prezentate de Of clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii ctr, la solicitarea AC, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a doc. Nota 4: Pentru fiecare lot in parte, lab autorizat (minim gradul II) cu profilul solicitat va fi la dispozitia Of pentru executarea activitatilor specifice din cadrul ctr. Nota 5:AC va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indepl criteriilor minime impuse in DA, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urm conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) of poate dem ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, nec pt realizarea ctr in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Inf supl privind tertii sustinatori se regasesc in sect IV.4.3 Modul de prez a of, pct. 4 din prez doc.
Cerinta 3 - Partea 1 In cazul in care va subcontracta o parte din contract, pentru fiecare lot in parte, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile art. 172 alin (4) din Legea 98/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informații privind utilizarea capacității altor entități". Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul nr.3D. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor"; - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.
Cerinta 1- Partea 2 Nota 3:Pentru fiecare lot in parte, in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c)documente/ recomandari emise de beneficiar si/sau Procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 4: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 din prezentul document.
2019-03-25
15:00
2019-07-25
2019-03-25
15:00
In SEAP
1. Durata contractului este de:40 de luni pentru Lotul 1; 40 de luni pentru Lotul 2.
2. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin Notificarea din 01.09.2016. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).
3. In temeiul art. 221 din L98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de schimbari legislative / normative / STAS / norme / ordine / instructiuni / etc.; Modificari generate de Solicitari ale Autoritatilor / Entitatilor ce elibereaza avize / acorduri / autorizatii / permise, sau de alte entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul (MT, Institutii Centrale si/sau Locale, Beneficiar, Verificatori Atestati, etc); Prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor; Modificari generate de inlocuirea personalului; Modificari generate de prelungirea activitatii de monitorizare peste perioada stabilita in caietul de sarcini ca urmare fie a intarzierilor din perioada de executie a lucrărilor, fie ca urmare a rezultatelor monitorizarii; Modificari generate de prelungirea termenului de predare a livrabilelor si prelungirea corespunzatoare, daca este cazul, a duratei contractului, fara suplimentarea valorii contractului si fara a aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere
Modificari generate de inlocuirea / introducerea subcontractantilor; Modificari generate de aplicarea legii privind realizarea auditului de siguranta rutiera.
Aceste modificari pot fi realizate ulterior semnarii contractului in conditiile prevazute in Contractul de lucrari si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016.
De asemenea, in sensul art. 221 din L98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica, pentru motive precum:intarzieri cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile; intarzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurilor de licitatie pentru atribuirea unui contract de lucrări aferent obiectivului Autostrada Orăștie - Sibiu, lot 3: km 43+855 - km+65+965; intarzieri in exectutia lucrărilor in Santier; intarzieri cauzate de necesitatea prelungirii perioadei de monitorizare. Mai multe informatii se regasesc in Contract.
4. Termenele specificate in contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea si volumul mare al documentelor de verificat si aprobat înainte de realizarea platilor, precum si de mecanismul de accesare a fondurilor necesare efectuarii platilor.
5. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.
6. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.
Direcția Achiziții Publice — Serviciul Achiziții Servicii
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
010873
+40 212643292
daniela.preda@andnet.ro
+40 213186662
www.cnadnr.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.