Căutare

România-Alba Iulia: Diverse medicamente

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   ALBA IULIA
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județ Alba
Alba Iulia
510207
Aura Napau
+40 258818266
dgaspc@protectiasocialaalba.ro
+40 258817037
www.protectiasocialaalba.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziţie de medicamente eliberate pe bază de reţete compensate, gratuite sau necompensate
5308
Contract de furnizare „Medicamente eliberate pe bază de reţete compensate, gratuite sau necompensate” la unităţile din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba.
Servicii conexe: transportul produselor la unitati, conform caietului de sarcini.
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
3485012.74
La sediile unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba, conform caietului de sarcini.
Toate precizările referitoare la specificaţiile tehnice, cantităţile minime şi maxime se regăsesc in caietul de sarcini. Cantităţile minime şi maxime precizate în caietul de sarcini sunt estimative şi menţionate doar pentru a da dimensiune asupra anvergurii contractului.
Se poate depune oferta doar integral pentru toate unităţile, pentru toate produsele solicitate si pentru intreaga cantitate de produse. In caz contrar oferta va fi respinsa ca fiind neconformă cu caietul de sarcini.
Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.
1142
Contract subsecvent 4 de furnizare produse farmaceutice, medicamente eliberate pe bază de rețete compensate, gratuite sau necompensate
2019-02-01
2
2
2
S.C. Sicofarm S.R.L.
Romania
Str. Gemina nr. 12
Alba Iulia
510126
+40 740135300
delia.aron@yahoo.com
+40 358102853
2774199.41
199143
12099
Contract subsecvent nr. 2
2018-09-28
2
2
S.C. Sicofarm S.R.L.
Romania
Str. Gemina nr. 12
Alba Iulia
510126
+40 740135300
delia.aron@yahoo.com
+40 358102853
2774199.41
597430.86
9379
Contract subsecvent 1 de furnizare produse farmaceutice, medicamente eliberate pe bază de rețete compensate, gratuite sau necompensate
2018-08-02
2
2
2
S.C. Sicofarm S.R.L.
Romania
Str. Gemina nr. 12
Alba Iulia
510126
+40 740135300
delia.aron@yahoo.com
+40 358102853
298715.43
298715.43
9378
Acord cadru de furnizare produse farmaceutice, medicamente eliberate pe bază de rețete compensate, gratuite sau necompensate la unitățile din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba
2018-08-02
2
2
2
S.C. Sicofarm S.R.L.
Romania
Str. Gemina nr. 12
Alba Iulia
510126
+40 740135300
delia.aron@yahoo.com
+40 358102853
2774199.41
2389723.45
2389723.45
16439
Contract subsecvent III de furnizare produse farmaceutice, medicamente eliberate pe bază de rețete compensate, gratuite sau necompensate
2018-12-28
2
2
2
S.C. Sicofarm S.R.L.
Romania
Str. Gemina nr. 12
Alba Iulia
510126
+40 740135300
delia.aron@yahoo.com
+40 358102853
2389723.45
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Alba
Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68
Alba Iulia
510207
+40 358401537
dgaspc@protectiasocialaalba.ro
+40 258817037
www.protectiasocialaalba.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.