Căutare

România-Satu Mare: Autobuze cu podea joasă

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SATU MARE
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Satu Mare
Romania
Str. 25 Octombrie nr. 1
Satu Mare
440026
Andrea Szilagyi
+40 261807517
achizitii@primariasm.ro
+40 261807510
http://www.satu-mare.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achizițonarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport: lot 1: Autobuze [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4038806/2018/F01/POR/SMIS 127599; 4038806/2019/ F01/POR/SMIS 124108
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Satu Mare elaborat în 2016–2017 conţine o serie de măsuri menite să îmbunătăţească condiţiile de mobilitate urbană, prin dezvoltarea transportului public şi a modalităţilor de transport nemotorizat, generând un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului Satu Mare. Urmarind acest obiectiv, Primăria municipiului Satu Mare intenționează să achiziționeze autobuze hibride noi, cu acționare cu motor diesel/motor electric, răspunzând astfel necesității modernizării parcului auto de transport public de călători care este o soluție pe termen lung în ceea ce privește rezolvarea nevoilor de mobilitate a populației de toate vârstele de la nivelul municipiului Satu Mare, asigurând un mediu de locuire mai accesibil, sigur și sănătos. Necesitatea modernizarii serviciului de transport public în municipiu trebuie să reprezinte o p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
29893704
2
Lot 1: Autobuze hibride de capacitate medie
1
Municipiul Satu Mare.
Achizitionarea autobuzelor hibride de capacitate medie, conform documentatiei de atribuire. Autobuzele hibride de capacitatea medie se vor achizitiona pe baza acordului-cadru. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, încheiat în primul an este de 11 687 592,00 RON fără TVA (pentru 7 autobuze), iar pe anul 2 este de 13 357 248,00 RON fără TVA (pentru 8 autobuze).
Conform prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, modificat prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata, numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20.
Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă garanție pentru produsele furnizate km de funcționare/autobuz hibrid suplimentare față de garanți [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
85
25044840
24
Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport”,proiect cu numărul POR/2017... detalii pe www.e-licitatie.ro
Acordul-cadrul si contractele subsecvente se vor încheia sub condiţie suspensivă.
Lot 2: Autobuze hibride de capacitate mare (articulate)
2
Municipiul Satu Mare.
Achizitionarea autobuzelor hibride de capacitate mare (articulate), conform documentatiei de atribuire. Autobuzele hibride de capacitatea mare se vor achizitiona pe baza acordului-cadru. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 2 424 432,00 RON (fără TVA). Conform prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, modificat prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata, numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20.
Autoritatea contractantă acordă punctaj pentru ofertele care prezintă garanție pentru produsele furnizate km de funcționare/autobuz hibrid suplimentare față de garanți [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
85
4848864
24
Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport”,proiect cu numărul POR/2017... detalii pe www.e-licitatie.ro
Acordul-cadrul si contractele subsecvente se vor încheia sub condiţie suspensivă.
Situaţia personală a candidatului sau ofertantului pentru lotul 1 si lotul 2:
— Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, prezentata pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,
— Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,
— Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. Încadrarea într-una din situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura,
— Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 (evitarea conflictului de interese), pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Persoanele din cadrul autorităţii contractante ce deţin funcţii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Primar — Kereskényi Gábor.
Viceprimari:
— Albu Adrian,
— Feher Doina,
Consilieri locali:
— Ardelean Octavian Iulian,
— Bertici Stefan,
— Craciun Ciprian Dumitru,
— Fanea Dumitru,
— Gati Stefan,
— Horner Vasile,
— Gunthner Tiberiu,
— Huzau Mihai,
— Kiss Iosif,
— Maurer Róbert Csaba,
— Micle Adrian,
— Pop Romeo Liviu,
— Pugner Robert,
— Ratiu Cosmin Constantin,
— Ressler Stefan,
— Rogoz Manuela Bianca,
— Sălăgean Mariana Geta,
— Szejke Ottilia,
— Szocs Peter Levente,
— Zsok Janos Csaba,
— Zazula Bela,
— Administrator Public — Masculic Csaba,
— Secretar — Racolta Mihaela,
— Director Executiv — Ursu Lucica,
— Delegare atribuţii şef serviciu, Serviciul
 Juridic, Contencios, Arhiva — Seres Corina Mihaela,
— CFP — Rus Liana Loredana,
— Şef serviciu Serviciul Achizitii Publice — Szilagyi Andrea Şef birou Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare, 
— Şef Serviciu, Serviciul scriere şi implementare şi monitorizare proiecte — Sveda Andrea. 
Comisia de evaluare (inclusiv
 membrii de rezerva):
— Consilier Serviciul Investitii gospodărire şi întreţinere — Neacsu Adrian Gabriel,
— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Caras Antonela Ioana,
— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Mare Daniela Claudia, 
— Consilier, Sef serviciu Serviciul Achizitii Publice — Szilagyi Andrea,
— Serviciul Achizitii Publice — Şut Ioana
 Cezara,
— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Mureşan Timea,
— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Ţurcanu Alexandru,
— Consilier Serviciul Achizitii Publice — Gati Ionela,
— Şef Birou Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Criste Florin Călin,
— Consilier Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Comiati Ovidiu Mircea,
— Consilier Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Kiss Ferenc,
— Consilier Consultanţă tehnică şi supervizări lucrări-exercitare — Erdei Ildiko,
— Şef serviciu — Serviciul Investiţii, gospodărire şi întreţinere — Szucs Zsigmond,
— Consilier Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere — Suhani Mihai Dorin,
— Consilier Serviciul Investiţii gospodărire şi întreţinere — Bereş Dorin Mihai,
— Consilier Serviciul Investiţii
 gospodărire şi întreţinere — Munich Puiu Sorin,
— Consilier Serviciul Investitii gospodarire si întretinere — Pop Lucian,
— Referent de specialitate Serviciul Investitii gospodarire si întretinere — Nemeti Alexandru Stefan. 
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta la momentul depunerii
 ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Autoritatea cont [...] detalii pe www.e-licitatie.ro 
Lot 1: Autobuze hibride de capacitate medie — experienţă similară furnizare produse. Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat în ultimii 3 ani, împliniţi la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, produse similare în valoare cumulată de minim 11 000 000,00 RON fără TVA. Ofertantul va demonstra că a livrat produse similare de tipul/natura şi complexitatea, cât şi din punct de vedere al rezultatului sau funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziţiei, ai căror beneficiari sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prin produse similare se înțeleg: furnizare/livrare de produse constând în autobuze urbane ecologice, cum ar fi: hibride, diesel-electric; electrice; biocombustibili; combustibili fosili, pentru transport public de călători.
Lot 2: Autobuze hibride de capacitate mare (articulate) — experienţă similară furnizare produse. Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat în ultimii 3 ani, împliniţi la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, produse similare în valoare cumulată de minim 2 400 000,00 RON fără TVA. Ofertantul va demonstra că a livrat produse similare de tipul/natura şi complexitatea, cât şi din punct de vedere al rezultatului sau funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziţiei, ai căror beneficiari sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prin produse similare se înțeleg: furnizare/livrare de produse constând în autobuze urbane ecologice, cum ar fi: hibride, diesel-electric; electrice; biocombustibili; combustibili fosili, pentru transport public de călători.
Potrivit prevederilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinţa privind experienţa similară prin cumularea experienţei individuale sau comune, prezentată de toţi membrii grupului. În acest sens, toţi membrii grupului vor depune informatiile de interes, completând un DUAE. În DUAE se va menţiona numărul şi data contractului de furnizare/livrare, obiectul şi denumirea produselor furnizate/livrate, beneficiarul public sau privat, valoarea totală a contractului. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. DUAE poate fi descărcat in vederea completării şi depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Ofertanții, odată cu depunerea DUAE, potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, vor prezenta angajamentul terțului susținator, împreună cu documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepţie/certificări de bună execuţie/certificate constatatoare şi altele, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Pentru echivalenta leu/moneda straină se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.
Potrivit prevederilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, ofertantul are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. Potrivit alin. (2) al aceluiași art. 182, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, ofertantul poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In acest sens, terţii sustinători vor depune informaţiile de interes, completând DUAE. În cazul asocierii, ofertantul are posibilitatea de a indeplini cerinţa privind experienţa similară prin cumularea experienţei individuale sau comune, prezentată de toţi membrii grupului. În acest sens, toţi membrii grupului vor depune informatiile de interes, completând un DUAE. În DUAE se va menţiona numărul şi data contractului de furnizare/livrare, obiectul şi denumirea produselor furnizate/livrate, beneficiarul public sau privat, valoarea totală a contractului. Contractele comune prezentate individual de fiecare dintre membrii unei asocieri se iau în considerare o singură dată. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în vederea demonstrării cerinţelor de calificare, inclusiv a capacităţii de exercitare, ca dovadă preliminară. DUAE poate fi descărcat in vederea completării şi depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Ofertanții, odată cu depunerea DUAE, potrivit art. 182 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, vor prezenta angajamentul terțului susținator, împreună cu documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/certificate de predare-primire/recomandări/procese-verbale de recepţie/certificări de bună execuţie/certificate constatatoare şi altele, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Potrivit HG nr. 395/2016 toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Pentru echivalenta leu/moneda straină se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.
Acordul-cadrul si contractele subsecvente se vor încheia sub condiţie suspensivă.
2019-03-26
15:00
2019-11-26
2019-03-26
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare si altele.
Nota 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Nota 2. In cazul in care ofertantii intampina dificultati de natura tehnica in ceea ce priveste transmiterea Ofertei in SICAP (documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, documentele propunerii tehnice si ale propunerii financiare, cat si pretul ofertei in spatiul din SICAP dedicat), rugam ca acestia sa contacteze operatorul serviciului SICAP.
NOTA 3. În cazul în care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari se va prezenta pe lânga scrisoarea de garantie si polita de asigurare/clauze de garantare/conditii generale, conditii specifice de asigurare, semnata de catre asigurator si asigurat.
Nota 4. Procedura se va desfasura integral prin mijloace electronice, trasabilitatea actiunilor aferente atribuirii contractelor de achizitie publica este asigurata implicit de SICAP, totodata si solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor solicita in SICAP, iar raspunsurile se vor transmite tot prin SICAP.
Nota 5. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. În cadrul acordului de asociere trebuie mentionate cel putin urmatoarele: ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului; ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor, atat pe parcursul derularii procedurii, cat si in cazul desemnarii ca si castigator pe parcursul executiei contractului, liderul este responsabil în nume propriu si în numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Sse vor indica obligatoriu partile, respectiv categoriile de lucrari/servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre asociati in parte.
Nota 6. DUAE-urile se vor prezenta de catre ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator pentru fiecare lot in parte, dupa caz.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.