Căutare

România-Craiova: Lucrări de drumuri

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Consiliul Judeţean Dolj
183484/15.03.2018
Calea Unirii nr. 19
Craiova
200585
Ungureanu Cristian
+40 251419936
achizitiicjd@cjdolj.ro
+40 251408230
www.cjdolj.ro
www.e-licitatie.ro
Modernizare DJ542, lim. jud. Olt–Zvorsca–Amărăștii de Sus–Amărăștii de Jos–Dăbuleni (DN54A), km 17+61 — km 45+170
183484/15.03.2018
Modernizare DJ542, lim. jud. Olt–Zvorsca–Amărăștii de Sus–Amărăștii de Jos–Dăbuleni (DN54A), km 17+61 — km 45+170
59542336.00
DJ542, lim. jud. Olt–Zvorsca–Amărăștii de Sus–Amărăștii de Jos–Dăbuleni (DN54A), km 17+61 — km 45+170
Modernizarea drumului judetean DJ542 între km 17+610 si km 45+170 are drept scop îmbunatatirea conditiilor de transport, în vederea sporirii accesibilitatii în zona, a cresterii vitezei de deplasare si nu în ultimul rând cresterea gradului de siguranta rutiera, capacitatile fizice propuse a se realiza fiind:
— Lungime drum 27 471 m l — nr. podete total, din care: 38 buc. transversale 17 buc. drumuri laterale 21 buc.,
— Acces la proprietati 285 buc.,
— Parapet metallic 776 m l,
— Sant trapezoidal betonat 6 209 m l,
— Sant betonat cu perete vertical 224 m l,
— Sant de pamânt 34 756 m l,
— Rigola de acostament 6 799 m l,
— Rigola carosabila 2 018 m l,
— Podete acces curti (106 buc. x 4 m) 424 m l,
— Intersectii cu drumurile laterale, total, din care: 163 buc. drumuri judetene 3 buc.
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Toate documentele solicitate, respectiv certificate/atestate/autorizatii/licente etc. trebuie citite ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.
2018/S 054-120436
2
Modernizare DJ542, lim. jud. Olt–Zvorsca–Amărăștii de Sus–Amărăștii de Jos–Dăbuleni (DN54A), km 17+61 — km 45+170
2019-01-04
7
S.C. Domarcons S.R.L.
J16/488/1994
Drumul Industriilor nr. 13
Craiova
200520
+40 722629410
marketing@domarcons.ro
+40 251482731
www.cjdolj.ro
S.C. Alpha Construct Sistem S.A.
J40/15744/2015
Str. Ion Brezoianu nr. 27, biroul nr. 3, etaj 8
București
200000
+40 252312184
alphaconstructsistem@yahoo.com
+40 252312358
www.acsistem.ro
S.C. Mineralport S.R.L
RO 36526740
Str. Traian nr. 194
Piatra Olt
235500
+40 733100201
tehnic.mineralport@gmail.com
+40 733100201
www.cjdolj.ro
59542336.00
38985456.86
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Toate documentele solicitate, respectiv certificate/atestate/autorizatii/licente etc. trebuie citite ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”. Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie, procedeu special, brevet de inventie, licenta de fabricatie, etc. trebuie citite cu mentiunea „sau echivalent”. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale se va face prin reofertarea pretului. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642
http://www.cjdolj.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Serviciul Juridic
Calea Unirii nr. 19
Craiova
200188
+40 251408213
achizitiicjdolj@yahoo.com
+40 251408213
http://www.cjdolj.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.