Căutare

România-Iași: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Regional de Oncologie Iași
Romania
Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 2–4
Iași
700483
Andreea Rusu
+40 751193776
achizitii@iroiasi.ro
+40 374278802
www.iroiasi.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție servicii de suport tehnic, întreținere, reparații, mentenanță asistență tehnică a sistemului informatic integrat Hipocrate
9521 / 11.05.2018
Achizitie servicii de suport tehnic, întreținere, reparații, mentenanță asistență tehnică a sistemului informatic integrat Hipocrate.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 15 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.
121950
La sediul beneficiarului.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru [art. 20 alin. (8) lit. f) din HG 395/2016], se regasesc, in caietul de sarcini atasat DA.
25270
Contract
2018-12-07
1
1
Genius IT Solutions
Romania
Str. Pechea nr. 32–36
București
013982
+40 727300907
alexandra.grigorescu@genius-its.ro, ionela.marasescu@genius-its.ro
+40 378106543
878040
24390
23664
Contract
2018-11-20
1
1
Genius IT Solutions
Romania
Str. Pechea nr. 32–36
București
013982
+40 727300907
alexandra.grigorescu@genius-its.ro, ionela.marasescu@genius-its.ro
+40 378106543
878040
24390
17341
Contract
2018-09-03
1
1
1
Genius IT Solutions
Romania
Str. Pechea nr. 32–36
București
013982
+40 727300907
alexandra.grigorescu@genius-its.ro, ionela.marasescu@genius-its.ro
+40 378106543
24390
24390
19694
Contract
2018-10-03
1
1
1
Genius IT Solutions
Romania
Str. Pechea nr. 32–36
București
013982
+40 727300907
alexandra.grigorescu@genius-its.ro, ionela.marasescu@genius-its.ro
+40 378106543
24390
24390
16834
Acord-cadru de prestări servicii de suport tehnic, întreținere, reparații, mentenanță, asistență tehnică a sistemului informatic integrat Hipocrate
2018-08-24
1
1
1
Genius IT Solutions
Romania
Str. Pechea nr. 32–36
București
013982
+40 727300907
alexandra.grigorescu@genius-its.ro, ionela.marasescu@genius-its.ro
+40 378106543
878040
878040
878040
986
Contract
2019-01-16
1
1
Genius IT Solutions
Romania
Str. Pechea nr. 32–36
Bucuresti
013982
+40 727300907
alexandra.grigorescu@genius-its.ro, ionela.marasescu@genius-its.ro
+40 378106543
878040
24390
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Institutul Regional de Oncologie Iași — Birou Achiziții Publice
Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 2–4
Iași
700483
+40 751193776
achizitii@iroiasi.ro
www.iroiasi.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.