Căutare

România-Iași: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Regional de Oncologie Iași
Romania
Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 2–4
Iași
700483
Andrei Bulugu
+40 751193776
achizitii@iroiasi.ro
+40 374278802
www.iroiasi.ro
www.e-licitatie.ro
„Service acceleratoare liniare medicale Clinac iX seria 5527 și seria 5205 + service aparat brahiterapie Gammamed Plus seria (H64) 0789 — cu piese de schimb incluse”
29067408-2018-8
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
Autoritatea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Servicii de „service acceleratoare liniare medicale Clinac iX seria 5527 și seria 5205 + service aparat brahiterapie Gammamed Plus seria (H64) 0789 — cu piese de schimb incluse” pentru echipamentele mentionate aflate în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iasi, secția de Radioterapie.
551600
Service și mentenanță accelerator Clinac IX SN 5527, inclusiv piese de schimb
1
Sediul IRO, Sectia Radioterapie.
Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent si acordului-cadru sunt prezentate in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini service acceleratoare.
Prin personal de specialitate se intelege specialist responsabil cu desfasurarea activitatii de service la instalatiile solicitate. Prin experienta a personalului de s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
In Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini service acceleratoare sunt mentionate cantitatile minime/maxime pentru acordul-cadru, precum si pentru un contract subsecvent si valoarea celui mai mare contract subsecvent.
Service și mentenanță accelerator Clinac IX SN 5205, inclusiv piese de schimb
2
Sediul IRO, Sectia Radioterapie.
Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent si acordului-cadru sunt prezentate in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini service acceleratoare.
Prin personal de specialitate se intelege specialist responsabil cu desfasurarea activitatii de service la instalatiile solicitate. Prin experienta a personalului de s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
In Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini service acceleratoare sunt mentionate cantitatile minime/maxime pentru acordul -cadru, precum si pentru un contract subsecvent si valoarea celui mai mare contract subsecvent.
Service și mentenanță aparat brahiterapie Gammamed Plus SN (H64)0789, inclusiv piese de schimb
3
Sediul IRO, Sectia Radioterapie.
Cantitatile minime si maxime aferente contractului subsecvent si acordului cadru sunt prezentate in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini service acceleratoare.
Prin personal de specialitate se intelege specialist responsabil cu desfasurarea activitatii de service la instalatiile solicitate. Prin experienta a personalului de s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
In Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini service acceleratoare sunt mentionate cantitatile minime/maxime pentru acordul-cadru, precum si pentru un contract subsecvent si valoarea celui mai mare contract subsecvent.
19597
2
Service și mentenanță accelerator Clinac IX SN 5205, inclusiv piese de schimb
2018-10-03
3
3
Varinak Europe
Romania
Str. Grădinarilor nr. 1
Pantelimon
077145
+40 212426600
info-ro@varinak.com
+4 0212426000
4964400
137900
19567
2
Service și mentenanță accelerator Clinac IX SN 5205, inclusiv piese de schimb
2018-10-03
3
3
3
Varinak Europe
Romania
Str. Grădinarilor nr. 1
Pantelimon
077145
+40 212426600
info-ro@varinak.com
+4 0212426000
4964400
4964400
4964400
22183
1
Service și mentenanță accelerator Clinac IX SN 5527, inclusiv piese de schimb
2018-11-01
3
3
Varinak Europe
Romania
Str. Grădinarilor nr. 1
Pantelimon
077145
+40 212426600
info-ro@varinak.com
+4 0212426000
4964400
137900
24985
1
Service și mentenanță accelerator Clinac Clinac IX SN 5527, inclusiv piese de schimb
2018-12-04
3
3
Varinak Europe
Romania
Str. Grădinarilor nr. 1
Pantelimon
077145
+40 212426600
info-ro@varinak.com
+4 0212426000
4964400
137900
1217
1
Service și mentenanță accelerator Clinac Clinac IX SN 5527, inclusiv piese de schimb
2019-01-17
3
3
Varinak Europe
Romania
Str. Grădinarilor nr. 1
Pantelimon
077145
+40 212426600
info-ro@varinak.com
+4 0212426000
4964400
137900
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Biroul Juridic al Institutului Regional de Oncologie Iași
Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 2–4
Iași
700483
+40 374278810
juridic@iroiasi.ro
+40 374278802
www.iroiasi.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.