Căutare

România-Galați: Proteze ortopedice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GALAȚI
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei"
Romania
Str. Brăilei nr. 177
Galați
800578
Biroul Achiziții — Referent Specialitate Codreanu Aneta
+40 236317232
achizitii@spitalulurgentagalati.ro
+40 236317232
www.spitalulurgentagalati.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Unitate sanitară
Acord-cadru furnizare proteze ortopedice
31268532019PAAP1010253
Proteze ortopedice.
17
17
Proteză totală de umăr cimentată
14
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză modulară de revizie de șold necimentată
11
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Spacer de genunchi cu 2 antibiotice
16
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Tijă necimentată de revizie acoperită cu hidroxiapatită cu zăvorâre distală
8
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Inele de ramforsare cupă cotil
10
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză totală de șold necimentată cu cotil elastic și cuplu de frecare ceramică — polietilenă cross-linkată
3
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Spacer de șold cu 2 antibiotice
15
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză bipolară de șold cimentată
2
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză bipolară de șold necimentată
1
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză totală de genunchi de revizie modulară cimentată cu platou mobil
6
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză totală de genunchi de revizie tip balama rotațională
7
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză totală de șold cimentată cu cupă semiretentivă
5
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză monopolară de umăr
13
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Blocuri augmentare acetabulare
12
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Proteză totală necimentată de șold cu cupă rigidă și cuplu de frecare ceramică/polietilenă cross-linkată
4
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Cupă cimentată semiretentivă
9
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
Cablu de cerclaj
17
Str. Brăilei nr. 177.
Cantitatile minime si maxime si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini.
24
(a) Ofertantii, subcontractantii, cat si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, acestia urmand sa prezinte DUAE conform art. 170 alin. (3) si art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se regaseasca in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
(b) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— Certificat de atestare fiscal pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local si certificat de atestare fiscala valabile la momentul prezentarii; in cazul detinerii de puncte de lucru, indeplinirea obligatiilor de asigurari sociale, se va raporta pentru fiecare punct de lucru pentru care exista obligatii de plata,
— Certificat de cazier judiciar pentru persoane juridice si certificat de cazier judiciar pentru personae fizice ale respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (1) lit. d),  alin. (5), (6), art. 171 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz,
— Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 se va depune o data cu DUAE.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si cele ce participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica, sunt:
— Economist Dobrea Valentina — Alina Manager,
— Doctor Romila Aurelia — Director Medical,
— Economist Grosu Alina — Director Financiar Contabil,
— Asistent medical principal Skowronski Mariana — Director Ingrijiri membru comisie evaluare,
— Referent Specialitate Codreanu Aneta — Presedinte comisie evaluare Birou Achizitii,
— Doctor Ungurianu Sorin — Membru comisie evaluare, sef sectie ortopedie,
— Jurist Calin Viorel — Membru comisie evaluare, jurist,
— Economist Nicodim Florentina — Membru comisie evaluare, birou achizitii,
— Doctor Ciubara Alexandru-Bogdan — Membru comisie evaluare, birou achizitii,
— Inginer Tanase Adriana — Membru rezerva comisie evaluare, birou achizitii,
— Doctor Lis Tadeus — Membru rezerva comisie evaluare, medic ortopedie,
— Jurist Bocaneala Alina — Membru rezerva comisie evaluare, jurist.
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii de la adresa http://ec.europa/growth/toolsdatabases/espd/filter
Instructiuni privind completarea sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
Nedepunerea odata cu oferta a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere poate face subiectul unei clarificari, conform Notificarii nr. 258, erata la Notificarea nr. 256/2016, privind eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si f [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Esantioane, fotografii/descrieri (catalog).
Experienta similara.
Se solicita prezentarea de esantioane, a unor fotografii/descrieri (catalog) ale produselor ofertate, cu denumirea lotului (se va specifica numarul de lot pentru care a fost depus produsul). Documentele justificative (esantioane, descrieri, fotografii) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de cel clasat pe locul I in clasamentul intermediar.
Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
— lot 1: 45 000,00 RON,
— lot 2: 33 000,00 RON,
— lot 3: 84 000,00 RON,
— lot 4: 75 000,00 RON,
— lot 5: 75 000,00 RON,
— lot 6: 48 000,00 RON,
— lot 7: 57 000,00 RON,
— lot 8: 37 800,00 RON,
— lot 9: 6 930,00 RON,
— lot 10: 40 500,00 RON,
— lot 11: 171 000,00 RON,
— lot 12: 45 900,00 RON,
— lot 13: 10 500,00 RON,
— lot 14: 15 000,00 RON,
— lot 15: 30 000,00 RON,
— lot 16: 30 000,00 RON,
— lot 17: 7 500,00 RON, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie: procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii, beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertei). În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere).
Justificarea cerintei: aceasta cerinta s-a solicitat pentru a dovedi experienta similara anterioara, tinand cont de valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, dovedind astfel ca operatorul economic are capacitatea livrarii produselor ce fac obiectul achizitiei.
2019-03-25
15:00
2019-07-25
2019-03-25
15:00
In SEAP.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Art. 8 — termen de contestație din Legea nr. 101/2016.
Biroul Achiziții al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei"
Str. Brăilei nr. 177
Galați
030084
+40 236/317232
achizitii@spitalulurgentagalati.ro
+40 236/317232
www.spitalulurgentagalati.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.