Căutare

România-Bucureşti: Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Conversmin S.A.
Romania
Str. D.I. Mendeleev nr. 36–38
Bucureşti
010366
Camelia Teodora Florea
+40 372220216
achizitiiconversmin@yahoo.com
+40 213168019
www.conversmin.ro
www.e-licitatie.ro
Întreprindere publică
Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
Servicii de consultanță specializată pentru elaborarea aplicației de finanțare prin POIM 2014–2020 — Reducerea suprafețelor poluate istoric din perimetre miniere sit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14923006201856
Consultantul va presta servicii de consultanță specializată — CAT, pentru elaborarea unei aplicaţii de finanţare, inclusiv documentele suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc.), prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020, Axa prioritară 4 — Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.3 — Reducerea suprafețelor poluate istoric, prin desfășurarea activităţilor specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi, precum şi alte activităţi necesare aprobării cererii de finanțare a pachetului de proiecte, compus din următoarele mine aprobate la închid [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Bucuresti.
Consultantul va presta servicii de consultanță specializată — CAT, pentru elaborarea unei aplicaţii de finanţare, inclusiv documentele suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.), prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020, Axa prioritară 4 — Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.3 — Reducerea suprafețelor poluate istoric, prin desfășurarea activităţilor specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi, precum şi alte activităţi necesare aprobării cererii de finanțare a pachetului de proiecte, compus din următoarele mine aprobate la închidere:
1) mina Certej (etapa II) – jud. Hunedoara – HG 644/2007;
2) mina Deva-Bolcana (etapa II) – jud. Hunedoara – HG 644/2007;
3) mina Central Suvarov – Valea Mare – jud. Caraș-Severin – HG 1008/2006;
4) mina Sasca-Montană – iaz Sasca-Montană – jud. Caraș-Severin – HG 720/1999;
5) mina Ghelari – jud. Hunedoara – HG 1008/2006;
6) mina Mehadia (Banat – Anina) – jud. Caraș-Severin – HG 1008/2006.
Taxe, avize: 40 000 RON.
Durata: 6 luni.
Componenta tehnică — cu o valoare de 60 puncte din valoarea totală de 100 de puncte și cu o pondere de 60 % în totalul criteriului de atribuire va fi acordat pe baza a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
Taxe, avize: 40 000 RON.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.