Căutare

România-Zalău: Servicii de supraveghere a lucrărilor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   ZALĂU
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Sălaj
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12, județ Sălaj
Zalău
450058
Maria Vultur
+40 260614120
licitatiesj@cjsj.ro
+40 260661097
http://www.cjsj.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca”
32/2018
Contractul are ca scop prestarea de Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca”.
Contractul începe la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor si numai dupa constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare.
Durata contractului: 39 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al Părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorităţii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a Serviciilor de către Prestator.
Durata efectiva a executiei lucrarilor este de 36 luni, fara a fi incl [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
934408.05
DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca.
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca”.
Contractul începe la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor si numai dupa constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare.
Durata contractului: 39 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al Părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorităţii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a Serviciilor de către Prestator.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de prelungire a contractului de servicii în funcție de derularea contractului de lucrări.
Pentru serviciile prestate în perioada de garanţie a lucrării, inginerul nu va percepe Autorităţii Contractante niciun fel de costuri, conform prevederilor legale în vigoare.
Valoarea totală estimata fara TVA: 1 182 795 RON.
Se vor totaliza punctele obtinute de fiecare ofertant pentru fiecare expert nominalizat in vederea implicarii in derularea contractului in conformitate cu cerintele so [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
12
Pentru factorul de evaluare „Metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor” a fost stabil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
48
40
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de investiție 6.1, Stimularea... detalii pe www.e-licitatie.ro
1483
Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor (dirigentare de șantier) în cadrul proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 191 C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca”
2019-02-04
3
3
3
S.C. RC Deinra S.R.L.
Romania
Calea Timișoarei nr. 62
Giroc
307220
+40 720959321
rc.deinra@yahoo.com
1182795
934408.05
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 12
Zalău
450058
+40 260614120
office@yahoo.com
+40 260661097
www.cjsj.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.