Căutare

România-Bucureşti: Platforme informatice

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Romania
Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Bucureşti
030925
Departamentul Achiziții/Serviciul Investiții
+40 372845397
alexandru.vatamanescu@ancom.org.ro
+40 372845599-402
www.ancom.org.ro
www.e-licitatie.ro
Autoritate națională
Contract de furnizare având ca obiect livrarea sistemului de virtualizare servere în vederea asigurării continuității activității ANCOM în sediul laboratorului pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1VIA.LDE2018
Contract de furnizare a sistemului de virtualizare servere in vederea asigurării continuității activității ANCOM in sediul laboratorului pentru încercări de compatibilitate electromagnetică și testare a echipamentelor radio din localitatea Prejmer (cod CPV: 30211300-4 platforme informatice), în conformitate cu configurația și cerințele minime obligatorii prevăzute în Secţiunea 2: Caietul de sarcini.
Termenul limită pentru solicitarea de clarificări este de 15 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări: in a 10-a zi inainte de termenul limita de stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
3254000
Sediul Laboratorului pentru încercări de compatibilitate electromagnetică a echipamentelor radio din strada Mitropolit Andrei Șaguna, localitatea Prejmer, județul Br [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Sistem de virtualizare servere in vederea asigurării continuității activității ANCOM in sediul laboratorului pentru încercări de compatibilitate electromagnetică și testare a echipamentelor radio din localitatea Prejmer (cod CPV: 30211300-4 platforme informatice), în conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute în Secţiunea 2: Caietul de sarcini.
Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP operatorii economici trebuie să dispună de un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic.
SC-DAA-3167
Contract de furnizare
2019-01-28
2
2
NTT România S.A.
Romania
Str. Constanța nr. 21
Cluj-Napoca
400161
+40 264406460
oana.suru@nttdata.ro
+40 264406461
www.ebs.ro
3266000
3254000
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Departamentul Achiziţii/Serviciul Juridic Achiziţii
Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
București
030925
+40 372845339
bogdan.margineanu@ancom.org.ro
+40 372845402-599
www.ancom.org.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.