Căutare

România-Bucureşti: Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Afacerilor Externe
Romania
Bulevardul Aviatorilor nr. 50, sector 1
Bucureşti
011826
Eugen Burcea
+40 214311906
eugen.burcea@mae.ro
+40 213102179
www.mae.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de servicii de imprimare, fotocopiere și scanare
G1-2/6097
Obiectul acordului-cadru de servicii integrate de imprimare, fotocopiere și scanare (cod CPV 79521000-2), implică asigurarea mentenanței pentru echipamentelor de imprimare-copiere-scanare aflate deja în exploatarea beneficiarului, punerea la dispoziția beneficiarului de echipamente multifuncționale de imprimare-copiere-scanare și mentenanța acestora, furnizarea consumabilelor necesare tuturor echipamentelor de imprimare-copiere-scanare, managementul tuturor acestor echipamente printr-o soluție software unitară și asigurarea continuității prestării serviciului.
Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Număr de zile până la care se pot solicita clarifcări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15.
705882.36
Sediul MAE.
Detalierea cantitativă a serviciilor și valorile estimate asociate, pentru acordul-cadru:
— valoare minimă: 1 100 000,00 RON (6 000 000 pagini A4 alb/negru + 1 000 000 pagini A4 color),
— valoare maximă: 3 300 000,00 RON (18 000 000 pagini A4 alb/negru + 3 000 000 pagini A4 color).
Detalierea cantitativă a serviciilor și valorile estimate asociate, pentru contractele subsecvente:
1) septembrie–decembrie 2018
Contract subsecvent 1 – valoare minimă 190 000,00 RON (1 000 000 pagini A4 alb/negru + 200 000 pagini A4 color), valoare maximă 550 000,00 RON (3 000 000 pagini A4 alb/negru + 500 000 pagini A4 color);
2) ianuarie–decembrie 2019
Contract subsecvent 2 – valoare minimă 550,000.00 RON (3 000 000 pagini A4 alb/negru + 500 000 pagini A4 color), valoare maximă 1 650 000,00 RON (9 000 000 pagini A4 alb/negru + 1 500 000 pagini A4 color);
3) ianuarie–august 2020
Contract subsecvent 3 – valoare minimă 360 000,00 RON (2 000 000 pagini A4 alb/negru + 300 000 pagini A4 color), valoare maximă 1 100 000,00 RON (6 000 000 pagini A4 alb/negru + 1 000 000 pagini A4 color).
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
15
75
G1-2/12120
Acord-cadru de servicii integrate de printare
2018-10-01
1
1
Tryamm Trading Consulting
Romania
Str. Romulus nr. 22
București
023986
+40 213277387
dan.modoran@tryamm.ro, iulian.ionita@tryamm.ro
+40 213208393
www.tryamm.ro
3300000
3279000
3279000
G1-2/13342
Contract subsecvent de servicii nr. 1
2018-10-30
1
1
Tryamm Trading Consulting
Romania
Str. Romulus nr. 22
București
023986
+40 213277387
dan.modoran@tryamm.ro, iulian.ionita@tryamm.ro
+40 213208393
www.tryamm.ro
190000
50420.17
G1-2/13342
Act aditional nr. 1
2018-12-17
1
1
Tryamm Trading Consulting
Romania
Str. Romulus nr. 22
București
023986
+40 213277387
dan.modoran@tryamm.ro, iulian.ionita@tryamm.ro
+40 213208393
www.tryamm.ro
3279000
50420.17
2/G1-2/16146
Contract de servicii integrate de printare
2018-12-28
1
1
Tryamm Trading Consulting
Romania
Str. Romulus nr. 22
București
023986
+40 213277387
dan.modoran@tryamm.ro, iulian.ionita@tryamm.ro
+40 213208393
www.tryamm.ro
3279000
605042.02
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.