Căutare

România-Iași: Servicii poştale de distribuire a corespondenţei

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Romania
Str. Panu Anastasie nr. 26
Iași
700025
Anca Chelaru
+40 232213332-2501
anca.chelaru.is@anaf.ro
+40 232219899
www.anaf.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii poștale de distribuire a corespondenței
7
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iaşi intentioneaza sa achizitioneze servicii poştale de distribuire a corespondenţei prin procedura de achizitie „licitaţie deschisă” finalizata cu incheiere de acord-cadru pentru o perioada de 48 luni.
Servicii poştale constau în colectarea, prelucrarea, transportul şi livrarea la destinatari de plicuri şi colete derulate prin compartimentele de Registratură ale autorităţii contractante.
Serviciile ofertate trebuie să fie în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene, şi după caz, protecţia datelor, a mediului şi normele de planificare a teritoriului. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. La elaborarea propunerii tehnice vor fi respectate condiţiile specifice de livrare a trimiterilor poştale stabilite de autoritatea de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14491328.64
14491328.64
Sediul D.G.R.F.P. Iasi si structurile subordonate.
Estimarea cantitatilor maxime care pot fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: 4 000 368 trimiteri.
Estimarea cantitatilor minime care pot fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: 1 000 092 trimiteri.
Estimarea cantitatilor maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 1 000 092 trimiteri.
Estimarea cantitatilor minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 83 341 trimiteri.
A. Corespondenţă neprioritară internă din serviciul standard (scutită de TVA)
Trepte de greutate/Cantitate estimată:
— Pana la 20 g/38 400 trimiteri,
— Intre 21–50 g/52 800 trimiteri,
— Intre 51–100 g/24 000 trimiteri,
— Intre 101–250 g/9 600 trimiteri,
— Intre 251–500 g/4 800 trimiteri,
— Intre 501–1 000 g/2 400 trimiteri,
— Intre 1 001–2 000 g/2 400 trimiteri;
B. Corespondenţă neprioritară internă cu serviciul recomandat (scutită de TVA)
Trepte de greutate/Cantitate estimată:
— Pana la 20 g/38 400 trimiteri,
— Intre 21–50 g/48 000 trimiteri,
— Intre 51–100 g/14 400 trimiteri,
— Intre 101–250 g/7 200 trimiteri,
— Intre 251–500 g/7 200 trimiteri,
— Intre 501–1 000 g/2 400 trimiteri,
— Intre 1 001–2 000 g/2 400 trimiteri;
C. Corespondenţă neprioritară internă, cu confirmare de primire
— Pana la 20 g/1 440 000 trimiteri,
— Intre 21–50 g/1 680 000 trimiteri,
— Intre 51–100 g/384 000 trimiteri,
— Intre 101–250 g/192 000 trimiteri,
— Intre 251–500 g/16 800 trimiteri,
— Intre 501–1 000 g/16 800 trimiteri,
— Intre 1 001–2 000 g/14 400 trimiteri;
D. Corespondenţă prioritară internaţională cu confirmare de primire
Trepte de greutate/Cantitate estimată:
— Pana la 20 g/480 trimiteri,
— Intre 21–50 g/480 trimiteri,
— Intre 51–100 g/240 trimiteri,
— Intre 101–250 g/240 trimiteri,
— Intre 251–500 g/48 trimiteri,
— Intre 501–1 000 g/48 trimiteri,
— Intre 1 001–2 000 g/48 trimiteri;
E. Serviciul standard prioripost
— Pana la 100 g/192 trimiteri,
— Intre 100 g–1 000 g/96 trimiteri,
— Peste 1 000 g pana la 10 kg/48 trimiteri,
— Peste 10 kg pana la 15/20/48 trimiteri.
Componenta tehnica este de 10 % pentru experienta managerului de contract cu rol de coordonare a activitatii economice specifice aflate în relatie directa cu obiectul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
18003
Acord-cadru de servicii postale de distribuire a corespondenței
2019-01-18
1
1
Compania Națională Poșta Română S.A.
Romania
Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2
București
020065
+40 21/2007562
elena.ionescu@posta-romana.ro, magda.ion@posta-romana.ro, petruta.stana@posta-romana.ro, mara.popescu@posta-romana.ro, adriana.pantaru@posta-romana.ro
+40 21/2007470
www.posta-romana.ro
19121759.04
14491328.64
14491328.64
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.