Căutare

România-Jilava: Servicii de dezvoltare de software de planificare a resurselor întreprinderii

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   JILAVA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații
Romania
Str. Sabarului nr. 1, județul Ilfov
Jilava
077120
Gabriela Rosu
+40 214570155
achizitii.bagr@anp.gov.ro
+40 214570155
www.bagr.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii închiriere aplicație de evidență financiar-contabilă
4193079/2017/13
Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru de achizitie publica având ca obiect achiziția de servicii închiriere aplicatie de evidenta financiar contabila pentru sistemului penitenciar pentru o perioada de 4 ani, cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente vor fi încheiate si derulate de fiecare unitate penitenciară subordonată Administratiei Naționale a Penitenciarelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform OUG 107/2017.
Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor — zile: 15.
83.85
Sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților penitenciare beneficiare, conform Anexei 1 atașate caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru de achizitie publica având ca obiect achizitia de serviciilor de închiriere aplicatie evidenta financiar contabilă pentru sistemului penitenciar pentru o perioada de 48 luni, cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente vor fi încheiate si derulate de fiecare unitate penitenciara subordonata sistemului administratiei penitenciare, conform Anexei 1 atasate la caietul de sarcini/fișa tehnică..
Cantitatea minima a acordului-cadru, cantitatea maxima a acordului-cadru, cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent, cantitatea maxima cel mai mare contract subsecvent, valoarea celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în Anexa 2 atașată Caietului de Sarcini.
T2/35463
Acord-cadru servicii închiriere aplicație de evidență financiar-contabilă
2018-12-20
2
2
2
Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.
Romania
Str. Decebal nr. 32
Piatra Neamț
610076
+40 233211020
ion.vranceanu@ctce.ro, gabriel.halalai@ctce.ro, ionela.benchici@ctce.ro, bianca.tudosa@ctce.ro, raluca.halalai@ctce.ro
+4 0233206575
www.ctce.ro
1240416
117600
470400
T2/20686
Contract subsecvent nr. 1 la acorul-cadru nr. T2/35463 din 20.12.2018 servicii închiriere aplicație de evidență financiar-contabila, contract subsecvent incheiat de BAGR
2019-01-18
2
2
2
Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.
Romania
Str. Decebal nr. 32
Piatra Neamț
610076
+40 233211020
ion.vranceanu@ctce.ro, gabriel.halalai@ctce.ro, ionela.benchici@ctce.ro, bianca.tudosa@ctce.ro, raluca.halalai@ctce.ro
+4 0233206575
www.ctce.ro
1240416
83.85
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compartimentul Juridic
Str. Sabarului nr. 1, județul Ilfov
Jilava
077120
+40 214570155
raluca.andronache@anp.gov.ro
+40 214570155
www.bagr.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.