Căutare

România-Timișoara: Servicii de asistenţă tehnică

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C.D. Loga nr. 1, județ Timiș
Timișoara
300030
Serviciul Achiziții Publice — Corina Radu
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții — Reabilitare termică prin montare de termosistem pe fațada Gradiniței [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14756536_2018_PAAPD1040863
In baza contractului vor fi prestate servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizarea obiectivului de investitii — Reabilitare termica prin montare de termosistem pe fatada Gradinitei PP 11, Str. Versului nr. 2, Timisoara, astfel cum sunt acestea impuse in documentatia tehnica.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
Gradinita PP 11, Str. Versului nr. 2, Timisoara si, dupa caz, la sediul autoritatii contractante sau la sediul prestatorului.
In baza contractului vor fi prestate servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pentru realizarea obiectivului de investitii — Reabilitare termica prin montare de termosistem pe fatada Gradinitei PP 11, Str. Versului nr. 2, Timisoara, in conformitate cu Caietul de sarcini.
2018/S 228-522008
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408478
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.