Căutare

România-Bucureşti: Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Centrul Național de Cartografie
Romania
Bulevardul Expoziției nr. 1A
Bucureşti
012101
Mariana Dumitrache
+40 212241621
bmap@cngcft.ro
+40 212241996
www.cngcft.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare gaze naturale și electricitate
1405701520181a3
Centrul National de Cartografie va desfășura prezenta procedură de atribuire și prezentul acord-cadru pentru consumul de gaze si consumul de electricitate necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității la sediul din Bulevardul Expoziţiei nr. 1A, sector 1. Obiectul contractului este dat de necesitatea furnizării de gaze naturale şi electricitate pentru desfăsurarea activităţilor curente din cadrul tuturor compartimentelor funcționale beneficiare.
Termenul de răspuns la solicitările de clarificare ale operatorilor economici: in a 10-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Termenul maxim de solicitare de clarificari: cu minim 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Lot 1 — Furnizare gaze naturale
1
Bulevardul Expoziţiei nr. 1A, sector 1.
— Valoarea maximă a acordului-cadru: 1 421 848,74 RON fără TVA,
— Valoarea minimă a acordului-cadru: 672 268,91 RON fără TVA,
— Valoarea maximă a contractului subsecvent: 355 462,18 RON fără TVA,
— Valoarea minimă a contractului subsecvent: 60 504,2 RON fără TVA.
Cantitatea acordului-cadru:
— minima 4 444 MWh,
— maxima 9 400 MWh.
Cantitatea contractului subsecvent:
— minima 400 MWh,
— maxima 2 300 MWh.
Lot 2 — Furnizare electricitate
2
Bulevardul Expoziţiei nr. 1A, sector 1.
Valoarea acordului-cadru:
— minimă 1 344 537,82 RON fără TVA,
— maximă 2 100 840,34 RON fără TVA.
Cantitatea acordului-cadru:
— minimă 3 200 MWh,
— maximă 5 000 MWh.
Valoarea contractului subsecvent:
— minimă 44 117,65 RON fără TVA,
— maximă 525 210 RON fară TVA.
Cantitatea contractului subsecvent:
— minimă 105 MWh,
— maximă 1 250 MWh.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.