Căutare

România-Brăila: Produse de panificaţie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRĂILA
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Consiliul Județean Brăila
Romania
Piața Independenței nr. 1
Brăila
810210
Serviciul Achiziții Publice
+40 239619600-249
achizitii.publice@portal-braila.ro
+40 239619044
www.portal-braila.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizarea și distribuția de produse de panificație, produse lactate și fructe proaspete (mere) prin Programul pentru școli al României, în anii școlari 2019–2020, 2020–2021
4205491_2018_PAAPD1029694
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Lot I: Produse panificație:
— acord-cadru:
—— cantități minime = 4 879 224 buc., cantități maxime = 9 811 200 buc.,
—— valoare minimă: 2 537 196,48 RON fara TVA, valoare maximă: 5 101 824 RON fara TVA, 
— contract subsecvent:
—— cantități minime: 4 879 224 buc.,
—— cantități maxime: 4 905 600 buc.
Lot II: Produse lactate:
— acord-cadru:
—— cantități minime = 2 962 385 buc., cantități maxime = 5 956 800 bucăți,
—— valoare minimă: 2 369 908,80 RON fara TVA, valoare maximă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
11987184
3
3
Fructe (mere)
3
Judetul Braila.
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe proaspete (mere), în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— cantități minime acord-cadru = 1 916 838 bucăți,
— cantități maxime acord-cadru = 3 854 400 bucăți.
Acord-cadru:
— valoare minimă: 1 054 260,90 RON, 
— valoare maximă: 2 119 920 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:
— cantități minime contract subsecvent: 1 916 838 bucăți,
— cantități maxime contract subsecvent: 3 854 400 bucăți.
Notă:
Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din școli și grădinițe.
Componenta tehnica
10
90
2119920
24
Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalca... detalii pe www.e-licitatie.ro
Produse lactate
2
Judetul Braila.
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de lapte și produse lactate în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— cantități minime acord-cadru = 2 962 385 bucăți,
— cantități maxime acord-cadru = 5 956 800 bucăți.
Acord-cadru:
— valoare minimă: 2 369 908,80 RON, 
— valoare maximă: 4 765 440,00 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:
Cantități minime contract subsecvent: 2 962 386 bucăți
Cantități maxime contract subsecvent: 2 978 400 bucăți.
Notă:
Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din școli și grădinițe.
Componenta tehnica
10
90
4765440
24
Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalca... detalii pe www.e-licitatie.ro
Produse panificație
1
Judetul Braila.
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Lot I: Produse panificație:
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— cantități minime acord-cadru = 4 879 224 bucăți,
— cantități maxime acord-cadru = 9 811 200 bucăți.
Acord-cadru:
— valoare minimă: 2 537 196,48 RON,
— valoare maximă: 5 101 824 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:
— cantități minime contract subsecvent: 4.879.224 bucăți,
— cantități maxime contract subsecvent: 4.905.600 bucăți.
Notă:
Estimările cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din școli și grădinițe.
Componenta tehnica
10
90
5101824
24
Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalca... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertanţii/terţii susţinători/subcontractanţii participanţi la procedură nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:
1) Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;
2) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;
3) Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE;
4) Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare — se va completa DUAE.
Declaraţia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare — Formular nr. 3, va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE.
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a acordului-cadru.
In scopul evitarii conflictului de interese (in sensul art. 59 din Legea 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
— Chiriac Francisk Iulian — presedinte,
— Murea Catalin Dan — vicepresedinte,
— Epureanu Ionel — vicepresedinte,
— Priceputu Dumitrel — secretar al judetului,
— Dutu Mioara — director executiv Directia Administratie Publica Contencios,
— Croitoru Dragos — director executiv adjunct Directia Administratie Publica Contencios,
— Dan Draguta — director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
— Lefter Nicoleta — director executiv adj. Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara,
— Nisipeanu Silviu — director executiv Directia Tehnica si Lucrari Publice,
— Stoica Luminita — director executiv Directia Strategii de Dezvoltare,
— Rusu Marian — Arhitect sef,
— Plopeanu Camelia Marta — sef Serviciul Achizitii Publice,
— Vale Nicoleta — sef Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice,
— Roxana Costea — sef Birou Resurse Umane,
— Lupu Aura — sef Birou Directia Strategii de Dezvoltare,
— Gheorghe Stefan — sef Serviciul Administrativ.
Consilieri judeteni,
— Adetu Ionel,
— Avram Ionel,
— Banica Carmen Elena,
— Bordea Daniela,
— Botea Viorel,
— Burtea Fanel,
— Capatana Marian,
— Chiru Laurentiu Marian,
— Cirligea Florin Eugen,
— Cortez Vasile,
— Da’Ros Mario Spiridon,
— Danaila Zaharia Alexandru,
— Dobrota Marius Valentin,
— Draghincescu Simona,
— Dumitru I. Aurel,
— Enuta Ionel,
— Iordache Stefan Catalin,
— Lungu Danut,
— Mircea Florin,
— Mortu Viorel,
— Munteanu Dumitru,
— Nechita Ovidiu,
— Pascale Alfredo Vasile,
— Petre Florin,
— Serbu Dan Luca,
— Sirbu Marian,
— Turiac George,
— Vacu Adrian Catalin,
— Vaduva Dumitru,
— Varga Vasile Constantin.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Aceste documente pot fi:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, 
(b) Cazierul judiciar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerința nr. 1:
— Lot 1 — media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016, 2017 trebuie să fie cel puțin egală cu 2 550 000 RON,
— Lot 2 — media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016, 2017 trebuie să fie cel puțin egală cu 2 380 000 RON,
— Lot 3 — media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016, 2017 trebuie să fie cel puțin egală cu 1 059 000 RON.
Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) participanţi la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenţei euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară.
Cerința nr. 2. Informații privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru.
— Lot 1 — ofertantul/candidatul dispune de cel puțin 8 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului-cadru,
— Lot 2 — ofertantul/candidatul dispune de cel puțin 8 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului-cadru,
— Lot 3 — ofertantul/candidatul dispune de cel puțin 8 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului-cadru.
Cerința nr. 1:
— Lot 1 — ofertanții trebuie să demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 2 550 000 RON, fără TVA Prin produse similare se înțelege: paine si/sau produse de panificație,
— Lot 2 — ofertanții trebuie să demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 2 380 000 RON, fără TVA Prin produse similare se înțelege: lapte si/sau produse lactate,
— Lot 3 — ofertanții trebuie să demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 1 059 000 RON, fără TVA Prin produse similare se înțelege: fructe proaspete.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze. La solicitarea autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele trebuie să demonstreze că operatorul economic are la dispoziţie mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare [documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) şi copia documentului de autorizare la autoritatea competentă, valabil la data prezentării]. Se vor depune odată cu depunerea DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare/si sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători va/vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lui/lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirm faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va/vor realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi:
— numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară,
— tipul/categoriile de produse,
— valoarea,
— beneficiarul,
— data şi numărul documentului de recepţie.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractant, după caz): procesul-verbal de recepţie sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată — înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.
3
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistemul electro [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-03-18
15:00
2019-09-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Documentaţia de atribuire este afişată în SEAP, www.e-licitatie.ro
Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispoziţie gratuit de Comisia Europeană, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situaţi pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:
1) În cazul în care comisia constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale la ofertanţii clasaţi pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis, caz în care acordul-cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanţi care au punctajele cele mai mari;
2) În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanţii clasaţi pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis de noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită ca urmare a solicitării autorităţii
contractante, va influenţa clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură;
3) În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanţii clasaţi pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis, a unei noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanţii clasaţi pe locul I şi II să nu fie afectaţi, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătăţită prezentată ca urmare a solicitării autorităţii contractante va influenţa clasamentul locurilor I şi II, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă.
Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informaţii cuprinse în propunerea tehnică şi în propunerea financiară considerate a fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform Legii nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Județean Brăila
Piața Independenței nr. 1
Braila
810210
+40 239619600
achizitii.publice@portal-braila.ro
+40 239619044
www.portal-braila.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.