Căutare

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 5, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Horia Nicolae, Director Direcția Achiziții Publice
+40 212643292
daniela.preda@andnet.ro
+40 213186662
www.cnadnr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Modernizare DN71 Bâldana — Târgoviște — Sinaia, km 0+000 — km 44+130 lărgire la 4 benzi de circulație și km 51+041 — km 109+905 drum la 2 benzi: Lot 1 (Sector 1): [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
16054368/2018/200-201/S/10
Obiectul ctr. il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru „Modernizare DN71 Baldana — Targoviste — Sinaia, km 0+000 — km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km 51+041 — km 109+905 drum la 2 benzi: Sector 1: Baldana — Targoviste km 0+000 — km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie, Sector 2: Targoviste — Sinaia km 51+041 — km 109+905 — Drum la 2 benzi), in lungime de 44,13 km pentru Sectorul, 1 si 58,86 km pentru Sectorul 2, in conformitate cu prevederile contractului de lucrari.
Cf. art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator ec. interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau inf. suplim. in legatura cu DA este cu 21 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Cf. art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, AC stabileste doua termene limita in care va rasp [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
1567031832.16
2
2
Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi: Sector 2: Targovis... detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Jud. Dambovita, Prahova si Bucuresti
Obiectul ctr il reprez proiectarea si executia lucrarilor pentru " Modernizare DN71 Targoviste - Sinaia, km. 51+041 - km. 109+905 - Largire la 2 benzi, in lungime de 58,86 km. Traseul in in plan incepe de la iesirea de nord a municipiului Targoviste, traverseaza porasele Pucioasa, Fieni, Sinaia si comunle Aninoasa, Doicesti, Motaieni, Pietrosita si Moroieni alternand cu zonele de extravilan si se termina la intersectia cu DN1 in Sinaia la km 120+400 al DN1.
Cf art. 221 din L98/2016, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, eventualele modif care pot interveni in perioada de derulare a ctr, se refera la urm, fara a se limita la ac: modif ale partilor contractuale; modif care rezulta din adaptarea PT la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; modif generate de modif ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului; modif care rez din modif ale cotelor, pozitiilor si/ sau dim unor lucrari ca urmare a situatiei din teren; modif generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de includerea de noi subctr si/sau inlocuirea subctr initiali; modif generate de schimbarea personalului cheie/alt pers; modif ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract; modif generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modif provenite din cerintele diverselor entitati care au legatura cu proiectul; modif legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; prelungirea duratei de executie. Modif vorfi realizate ulterior semnarii ctr, in cf cu prev ctr, numai in conditiile in care ac nu reprezinta modif substantiale cf art. 221 alin. (7) din L 98/2016. Prel Duratei de Exec: cf Cl 35 din Conditiile Generale. Mai multe inf: in Contract.
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant lucrari de consolidare si/ sau Inginer proiectant in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualiza... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate ... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilit... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Pro... detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect... detalii pe www.e-licitatie.ro
8
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care: - vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptat... detalii pe www.e-licitatie.ro
20
50
896679930.39
96
A1 - Titu - Baldana - Targoviste - Sinaia
Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi: Sector 1: Baldana... detalii pe www.e-licitatie.ro
1
Jud. Dambovita si Bucuresti
Obiectul ctr il reprez proiectarea si executia lucrarilor pentru " Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 - Largire la 4 benzi, in lungime de 44,13 km. Traseul in plan se desprinde din DN7 la km. 30+810 din localitatea Baldana, traverseaza orasul Racari si localitatile Ghergani, Balteni, Contesti, Crangasi, Cuza - Voda, mircea - Voeda, Ilfoveni, Bratesti si Ulmi si continua pana la intrarea in municipiului Targoviste avand caracteristicile unui drum de ses.
Cf art. 221 din L98/2016, cu resp Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Gen ale Ctr de proiectare si executie, eventualele modif care pot interveni in perioada de derulare a ctr, se refera la urm, fara a se limita la ac: modif ale partilor contractuale; modif care rezulta din adaptarea PT la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; modif generate de modif ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului; modif care rez din modif ale cotelor, pozitiilor si/ sau dim unor lucrari ca urmare a situatiei din teren; modif generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de includerea de noi subctr si/sau inlocuirea subctr initiali; modif generate de schimbarea personalului cheie/non-cheie; modif ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplim si/sau la renuntarea realizarii unor lucr existente in Ctr; modif generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modif provenite din cerintele diverselor entitati care au legatura cu proiectul; modif legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; prelungirea duratei de executie. Modif vorfi realizate ulterior semnarii ctr, in cf cu prev ctr, numai in conditiile in care ac nu reprezinta modif substantiale cf art. 221 alin. (7) din L 98/2016. Prel Duratei de Exec: cf Cl 35 din Cond Generale. Mai multe inf: in Contract.
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant lucrari de consolidare si/ sau Inginer proiectant in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualiza... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate ... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in contracte in cadrul carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilit... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Pro... detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care: - vor oferta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptat... detalii pe www.e-licitatie.ro
20
Experienta detinuta in pozitia de Manager Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Coordonator Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect... detalii pe www.e-licitatie.ro
8
50
670351901.77
96
A1 - Titu - Baldana - Targoviste - Sinaia
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta: I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; - alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: A.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. [...] III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredita... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta 1 Continuare
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala pentru fiecare din exercitiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017 sa fi fost de minim: 200.000.000 Lei pentru Lotul 1 250.000.000 Lei pentru Lotul 2
Modalitatea de indeplinire partea II Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 7: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document.
Modalitatea de indeplinire partea I Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2015 - 1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 –1 Euro = 4,4908 Lei si 2017 –1 Euro = 4,5681. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".
Cerinta 7 - continuare
Cerinta 6: Pentru fiecare lot in parte, ofertantul va demonstra ca dispune* de un Inginer Asigurarea Calitatii care sa faca dovada ca a detinut pozitia de Inginer Constructor Responsabil Calitate si/sau Inginer pentru Asigurarea Calitatii si/ sau Inspector Asigurarea Calitatii si/sau Inginer Calitate si/ sau Responsabil control calitate si/ sau Responsabil tehnic cu calitatea si/ sau Responsabil cu asigurarea calitatii, in cadrul unui contract de supervizare executie lucrari si/sau supervizare proiectare si executie lucrari si/sau executie lucrari si/sau proiectare si executie lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/ sau autostrazi. *Nu este obligatoriu ca expertul propus sa fie angajatul ofertantului/ ofertantului asociat, fiind permisa orice modalitate de asigurare a expertului: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc.
Cerinta 5 continuare
Cerinta 8: Specialistul de mediu Pentru fiecare lot in parte, ofertantul va demonstra ca dispune* de un Specialist de mediu care sa detina experienta profesionala in cel putin 1 contract de infrastructura in cadrul caruia a prestat activitati specifice in domeniul mediului. *Nu este obligatoriu ca expertul propus sa fie angajatul ofertantului/ ofertantului asociat, fiind permisa orice modalitate de asigurare a expertului: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc.
Cerinta 7: Seful de laborator Pentru fiecare lot in parte, ofertantul va demonstra ca dispune* de un Sef de laborator care sa faca dovada ca a detinut pozitia de Sef laborator in constructii, in cadrul unui laborator de analiza si incercari in constructii autorizat gradul I sau II in conformitate cu procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in constructii in vederea autorizatii, aprobata prin Ordinul ISC nr. 1497/ 2011. *Nu este obligatoriu ca expertul propus sa fie angajatul ofertantului/ ofertantului asociat, fiind permisa orice modalitate de asigurare a expertului: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc.
Cerinta 9 - continuare:
Cerinta 2 - continuare
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres in valoare cumulata de minim: - 14.000.000 Lei pentru Lotul 1. - 20.000.000 Lei pentru Lotul 2. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 5 ani servicii de elaborare/ actualizare/ revizuire [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea PT, cat si valoarea DDE, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate independenta.
Cerinta 3 continuare
Cerinta 4 Continuare
Cerinta 3: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres, la nivelul a maxim 5 contracte, in valoare cumulata de minim: - 400.000.000 Lei, fara TVA - pentru Lotul 1 - 450.000.000 Lei, fara TVA - pentru Lotul 2 *) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Cerinta 4 Aceasta cerinta NU se aplica pentru Lotul 1, ci NUMAI pentru Lotul 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente unor autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane, in valoare cumulata de minim 50.000.000 RON fara TVA. *) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Cerinta 2: Aceasta cerinta NU se aplica pentru Lotul 1, ci NUMAI pentru Lotul 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice pentru lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire a cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct cu o deschidere de minim 21 m, aferent unei autostrazi si/ sau drum national si/ sau drum expres si/sau drum judetean si/sau strada urbana. *) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Cerinta 1 - continuare
Cerinta 5: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie / are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor Pentru Lotul 1: a) Statie de asfalt - 2 bucati b) Statie de betoane - 1 bucata c) Cisterne - 2 bucati d) Autobasculante - 40 bucati e) Autobetoniere - 3 bucati f) Excavatoare - 6 bucati g) Autogreder - 6 bucati h) Cilindri compactori pe pneuri - 4 bucati i) Cilindri compactori cu rulouri netede - 2 bucati j) Repartizatoare - finisoare de asfalt - 2 bucati k) Gudronator emulsie bituminoasa - 2 bucati l) Buldozer - 3 bucati m) Automacara - 2 bucati n) Compactoare terasament - 4 bucati Pentru Lotul 2: a) Statie de asfalt - 2 bucati b) Statie de betoane - 1 bucata c) Cisterne - 2 bucati d) Autobasculante - 30 bucati e) Autobetoniere - 5 bucati f) Excavatoare - 4 bucati g) Autogreder - 5 bucati h) Cilindri compactori pe pneuri - 2 bucati i) Cilindri compactori cu rulouri netede - 2 bucati j) Repartizatoare - finisoare de asfalt - 2 bucati k) Buldozer - 3 bucati l) Automacara - 2 bucati m) Compactoare terasament - 3 bucati
Cerinta 9: Pentru fiecare lot in parte, ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Cerinta 6 - continuare
Cerinta 8 - continuare
Modalitatea de indeplinire partea II: c) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae", Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 "Declaratie de disponibilitate"si documente relevante/ recomandari din care sa rezulte autorizatia laboratorului, precum si pozitia ocupata de persoana nominalizata in cadrul acestuia, din care sa rezulte elementele solicitate prin cerinta de calificare. Pentru fiecare lot in parte, documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 4: Pentru fiecare lot in parte, Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 5: Pentru fiecare lot in parte, expertul Sef de laborator va fi la dispozitia Ofertantului pentru realizarea activitatilor specifice din cadrul contractului. Nota 6: Operatorii economici care depun oferta atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor avea in vedere ca persoanele nominalizate pentru pozitia de Sef de laborator trebuie sa fie diferite pentru fiecare lot in parte.
Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatorele documente: - Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae", - Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 "Declaratie de disponibilitate", - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele solicitate prin cerinta de calificare. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Pentru fiecare lot in parte, daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui tert, doar in situatia in care sunt indeplinite conditiile impuse de art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care tertul sustinator va avea si calitatea de subcontractat. In aceasta situatie, pentru fiecare lot in parte, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei de experienta profesionala, tert care va avea si calitatea de subcontractant, pentru fiecare lot in parte, ofertantul va prezenta: a) Acordul de subcontractare in conformitate cu Formularul nr. 3D, care reprezinta in acelasi timp si angajamentul ferm de sustinere potrivit art. 48 alin. (1) din HG 395/2016. In Acordul de subcontractare va fi nominalizata persoana propusa pentru pozitia de Inginer Asigurarea Calitatii. Documentul va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Tertul sustinator, care are si calitatea de subcontractant, va dovedi prin documentele prezentate ca dispune de persoana nominalizata in cadrul Formularului 3D si propusa pentru pozitia de Inginer Asigurarea Calitatii. Documentele ce pot fi prezentate in acest sens sunt, fara a se limita la: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Modalitatea de indeplinire partea II Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, pentru fiecare lot in parte, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3C. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 6: Pentru fiecare lot in parte, Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 7: Pentru fiecare lot in parte, utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului. Nota 8: Operatorii economici care depun oferta atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor avea in vedere ca utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice prezentate in cadrul ofertelor trebuie sa fie diferite pentru fiecare lot in parte.
Modalitatea de indeplinire partea I: Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatorele documente: - Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae", - Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 "Declaratie de disponibilitate", - documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele solicitate prin cerinta de calificare. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Pentru fiecare lot in parte, daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui tert, doar in situatia in care sunt indeplinite conditiile impuse de art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care tertul sustinator va avea si calitatea de subcontractat. In aceasta situatie, pentru fiecare lot in parte, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei de experienta profesionala, tert care va avea si calitatea de subcontractant, pentru fiecare lot in parte, ofertantul va prezenta: a) Acordul de subcontractare in conformitate cu Formularul nr. 3D, care reprezinta in acelasi timp si angajamentul ferm de sustinere potrivit art. 48 alin. (1) din HG 395/2016. In Acordul de subcontractare va fi nominalizata persoana propusa pentru pozitia de Specialist de mediu. Documentul va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Tertul sustinator, care are si calitatea de subcontractant, va dovedi prin documentele prezentate ca dispune de persoana nominalizata in cadrul Formularului 3D si propusa pentru pozitia de Specialist de mediu. Documentele ce pot fi prezentate in acest sens sunt, fara a se limita la: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Modalitatea de indeplinire partea I: Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatorele documente: - Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae", - Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 "Declaratie de disponibilitate", - documente relevante/ recomandari din care sa rezulte autorizatia laboratorului, precum si pozitia ocupata de persoana nominalizata in cadrul acestuia. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Pentru fiecare lot in parte, daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui tert, doar in situatia in care sunt indeplinite conditiile impuse de art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care tertul sustinator va avea si calitatea de subcontractat. In aceasta situatie, pentru fiecare lot in parte, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert pentru indeplinirea cerintei de experienta profesionala, tert care va avea si calitatea de subcontractant, pentru fiecare lot in parte, ofertantul va prezenta: a) Acordul de subcontractare in conformitate cu Formularul nr. 3D, care reprezinta in acelasi timp si angajamentul ferm de sustinere potrivit art. 48 alin. (1) din HG 395/2016. In Acordul de subcontractare va fi nominalizata persoana propusa pentru pozitia de Sef de laborator. Documentul va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Tertul sustinator, care are si calitatea de subcontractant, va dovedi prin documentele prezentate ca dispune de persoana nominalizata in cadrul Formularului 3D si propusa pentru pozitia de Sef de laborator. Documentele ce pot fi prezentate in acest sens sunt, fara a se limita la: contract de munca, contract de colaborare/ conlucrare etc. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Modalitatea de indeplinire partea II: Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3D. In conformitate cu prevederile Clauzei 7 [Subcontractare] din Conditiile Generale de Contract aprobate prin HG 1/2018 "Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept "subcontracte" pentru scopul prezentului Contract." In conformitate cu prevederile art. 218, alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr. 1 la Formularul de Propunere Financiara, suma aferenta partii de Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, in corelare cu Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B (in functie de Lot); - vor preciza modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele (a) - (f) din sub-clauza 50.1 [Situatia de lucrari] din Conditiile Generale in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii din fiecare plata efectuata de Beneficiar Subcontractantului in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Subcontractantii declarati in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, asa cum sunt acestea reglementate de institiutiile de resort (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro. si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro), sau de legislatia europeana in vigoare. Fiecare subcontractant declarat va completa si va depune in cadrul Propunerii Tehnice Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si
Modalitatea de indeplinire partea II Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficia si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 5: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document.
Modalitatea de indeplinire paretea I Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, categoria drumului, perioada de prestare a serviciilor, valoarea serviciilor. Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Modalitatea de indeplinire partea II Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 5: Pentru fiecare lot in parte, Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 6: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013 - 1 Euro = 4,4190 Lei, 2014 - 1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro=4,6864 Lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Modalitatea de indeplinire partea II Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 5: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 6: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013 - 1 Euro = 4,4190 Lei, 2014 - 1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro=4,6864 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Modalitatea de indeplinire partea I Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, categoria de drum, valoarea lucrarilor, perioada de executie a lucrarilor. Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Pentru fiecare lot in parte, daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Modalitatea de indeplinire partea I In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, tipul structurilor, categoria de drum, valoarea lucrarilor aferente podurilor/ pasajelor/ viaductelor, perioada de executie a lucrarilor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Modalitatea de indeplinire partea I In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor duse la bun sfarsit, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, categoria drumului, tipul structurii, perioada de prestare a serviciilor, lungimea deschiderii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Modalitatea de indeplinire paretea II Nota 4: Pentru fiecare lot in parte, in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficia si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 5: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 6: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2013 - 1 Euro = 4,4190 Lei, 2014 - 1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 –1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 - 1 Euro = 4,4908 Lei, 2017-1 Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 Euro =4,6535 Lei, 2019-1 Euro=4,6864 Lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts _grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.
Modalitatea de indeplinire partea I Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Pentru fiecare lot in parte, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Pentru fiecare lot in parte, accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc. Nota 2: Pentru fiecare lot in parte, daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3: Pentru fiecare lot in parte, in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, pentru fiecare lot in parte, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Modalitatea de indeplinire partea I: Pentru fiecare lot in parte, in cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile art. 172 alin. (4) din Legea 98/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informații privind utilizarea capacității altor entități". Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3D. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor"; - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/ sau profesionala. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.
Modalitetea de indeplinirea partea II c) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae", Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 "Declaratie de disponibilitate"si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele solicitate prin cerinta de calificare. Pentru fiecare lot in parte, documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 4: Pentru fiecare lot in parte, Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 5: Pentru fiecare lot in parte, expertul Inginer Asigurarea Calitatii va fi la dispozitia Ofertantului pentru realizarea activitatilor specifice din cadrul contractului. Nota 6: Operatorii economici care depun oferta atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor avea in vedere ca persoanele nominalizate pentru pozitia de Inginer Asigurarea Calitatii trebuie sa fie diferite pentru fiecare lot in parte.
Modalitatea de indeplinire partea II: c) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 4 "Curriculum Vitae", Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 "Declaratie de disponibilitate"si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele solicitate prin cerinta de calificare. Pentru fiecare lot in parte, documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 4: Pentru fiecare lot in parte, Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 din prezentul document. Nota 5: Pentru fiecare lot in parte, expertul Specialist de mediu va fi la dispozitia Ofertantului pentru realizarea activitatilor specifice din cadrul contractului. Nota 6: Operatorii economici care depun oferta atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor avea in vedere ca persoanele nominalizate pentru pozitia de Specialist de mediu trebuie sa fie diferite pentru fiecare lot in parte.
2019-04-09
15:00
2019-10-09
2019-04-09
15:00
In SEAP
1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urm conditii:
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, AC va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. AC estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestru II al anului 2019.
2. Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
3. Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de 96 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de garantie ofertata de operatorul economic desemnat castigator.
4. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul editabil pus la dispozitie de AC in SEAP, in conformitate cu modelul publicat de ANAP prin Notificarea din 01.09.2016. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).
5. DA este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. DA poate fi descarcata si de pe site-ul AC eachizitii.cnadnr.ro.
6. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. A se vedea informațiile suplimentare din secțiunea VI.3) de mai sus.
Direcția Achiziții Publice — Serviciul Achiziții Servicii
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
+40 212643292
daniela.preda@andnet.ro
+40 213186662
www.cnadnr.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.