Căutare

România-Bucureşti: Servicii de arhivare

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Romania
Str. Libertăţii nr. 16
Bucureşti
050706
Mihaela Tianu
+40 372111555
mihaela.tianu@mdrap.ro
+40 372111445
www.mdrap.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție servicii de arhivare și depozitare a documentelor AM POCA
26369185/18/2018/SIPOCA39
Obiectul acordului-cadru îl constituie prestarea de servicii de arhivare si depozitare a documentelor AM POCA, in scopul îndeplinirii obiectivelor propuse in Axa prioritara — 3, asistenta tehnica, obiectiv specific: consolidarea capacitatii administrative a AM pentru implementarea eficienta a POCA, respectiv ale proiectului SIPOCA 39, in sensul asigurarii continuitatii implementarii programului operational, asigurarii spatiului necesar pentru arhivarea si depozitarea documentelor rezultate din desfasurarea activitatii AM POCA, precum si respectarea de catre AM POCA a prevederilor legale in domeniu.
Acordul-cadru se va derula pe o perioadă de 48 de luni de la semnarea de catre toate părțile semnatare, cu urmatoarele valori estimate fără TVA:
— Val. max. estimata a acordului-cadru: 1 381 423,35 RON; val. min. estimata a acordului-cadru: 177 920,60 RON,
— Val. max. estimata a unui contract subsecvent: 405 355,00 RON; val. min. estimata a unui contract subsecvent: 57 032,92 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1234883.60
1234883.60
Bucuresti si conform cerintelor caietului de sarcini.
Informatiile privind cantitățile minime/maxime estimate care ar putea face obiectul acordului-cadru si cantitatile minime/maxime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini la capitolul II. Obiective, riscuri și rezultate aşteptate; pct. 2.2. Informatii privind cantităţile minime şi maxime estimate ce pot face obiectul acordului-cadru şi contractelor subsecvente.
Programul Operațional Capacitate Administrativă Axa prioritară 3 – Asistență tehnică OS 3.1 Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fondurile alocate pentru satisfacerea necesităţii. Defalcarea bugetului estimat pe cele doua surse de finanțare:
— BS — 251 596,34 RON,
— FSE — 1 392 297,45 RON.
25
Servicii de arhivare și depozitare documente AM POCA
2019-01-30
1
1
Certsign S.A.
Romania
Str. Olteniţei nr. 107A, sector 4
Bucureşti
041303
+40 213119901
anca.sandu@uti.eu.com, emilian.dragan@certsign.ro, sergiu.orha@certsign.ro, office@certsign.ro, adrian.floarea@uti.ro, veronica.visan@uti.ro, delia.muntean@certsign.ro, 
+40 213119905
www.certsign.ro
1381423.35
1234883.60
1234883.60
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.