Căutare

România-Bucureşti: Echipament pentru inscripţii

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Registrul Auto Român R.A.
RO 1590236
Calea Griviței nr. 391A
Bucureşti
010719
Dumitrescu Ion
+40 212027000-296
ionut@rarom.ro
+40 213197433
www.rarom.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Altă activitate
45 sisteme portabile de marcare prin micropercuție (poansonare)
— Achiziţionare „45 sisteme portabile de marcare prin micropercuţie (poansonare)”,
— Orice operator economic interesat pentru participarea la procedura de achiziţie are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire,
— În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţiile suplimentare vor fi solicitate cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări în termen de cel puţin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
740250.00
Sediul central R.A.R.-R.A., Calea Griviţei nr. 391A, conform caietului de sarcini.
45 sisteme portabile de marcare prin micropercuție (poansonare).
2018/S 106-241308
1752
45 sisteme portabile de marcare prin micropercuție (poansonare), precum și serviciile auxiliare privind instalarea, punerea în funcțiune, asistență tehnică și alte asemenea
2018-10-31
3
3
S.C. Multi Development S.R.L.
RO14445831
Bulevardul Brașovului nr. 145, județul Brașov
Săcele
505600
+40 745030121
+40 268272425
978188.00
740250.00
1) Mod de obţinere a documentaţiei de atribuire:
— Prin acces direct şi nemijlocit la descărcarea fişierelor electronice ataşate în SEAP la anunţul de participare, secţiunea „Documentaţie şi clarificări"; pentru deschiderea fişierelor cu extensie „p7m", se instalează aplicaţia „verifierx86.exe" care se poate descărca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download se face dublu click pe fişier, se selectează butonul View sau Save; documentaţia este gratuită,
— Solicitările de documente/clarificări ale operatorilor economici şi răspunsurile autorităţii contractante la acestea se transmit prin intermediul SEAP, în condiţiile exprimate în Secţiunea IV.4.3) punctul a.4; 
2) Date despre subcontractanţi:
— Numai în cazul în care ofertantul nominalizează subcontractanţi se vor prezenta informaţii corespunzătoare în DUAE, inclusiv DUAE ale subcontractanţilor, cu informaţiile despre neîncadrarea în art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Se pot lua în considerare resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor, cu condiţia prezentării de documente relevante în acest sens,
— Odată cu depunerea DUAE, ofertanţii vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documente probante: angajamente de susţinere (formularele adecvate din Capitolul III Formulare). Ofertantul declarat câştigător, la încheierea contractului de achiziţie, este obligat să prezinte documentele justificative pentru subcontractare, acordul exprimat de subcontractanţi pentru preluarea părţii/părţilor din contract, pe care urmează să o/le execute, cu opţiunea acestora privind modul de efectuare a plăţilor, direct, de către autoritatea contractantă sau de către ofertant (conform art. 218 din Legea nr. 98/2016), precum şi contractele semnate cu subcontractanţii pentru executarea părţii din contract ce le revine. Documentele de subcontractare din ofertă vor deveni anexe la contract;
3) Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: in cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut”, două sau mai multe oferte au acelaşi preţ, se va solicita ofertanţilor care au ofertat preţ egal sa depună o nouă ofertă în SEAP;
4) Informarea ofertanţilor/comunicarea rezultatului procedurii:
— conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 şi art. 142 din H.G. 395/2016, modificată şi completată prin HG nr. 866/2016;
5) Încheierea contractului:
— conform art. 143 şi art. 144 din H.G. 395/2016, modificată şi completată prin HG nr. 866/2016.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642/+40 218900745
www.cnsc.ro
Conform art. 6–8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac.
Registrul Auto Român — R.A. — Compartimentul Juridic
Calea Griviţei nr. 391A, sector 1
Bucureşti
010719
+40 212027000
rarom@rarom.ro
+40 213181754
www.rarom.ro
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.