Căutare

România-Giurgiu: Produse de panificaţie

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   GIURGIU
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Giurgiu
Romania
Bulevardul Bucureşti nr. 10
Giurgiu
080045
Diana Cristache
+40 372462643
achizitiipublicecjg@gmail.com
+40 372462666
www.cjgiurgiu.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizarea de produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate si pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4938042 2018 PAAPD 1029420
Furnizarea de produse de panificatie pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din învățământul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Giurgiu pentru Zona I — lotul 1, Zona II — lotul 2, Zona III — lotul 3, Zona IV — lotul IV, Zona V — lotul 5, Zona VI — lotul 6, Zona VII — lotul 7 în perioada 10.9.2018–19.6.2020.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite:
Conform Ordinului 19/37/2018, acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru fiecare zonă de distributie din judetul Giurgiu şi pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani școlari: 2018, 2019, 2020. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorităţii contractante cu privire la datele preconizate pentru aplicarea procedurii de atribuire, sens în care datele propuse reprezintă intenţia autorităţii contractante, pornind de la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lot II — Zona 2 — Adunații Copăceni, Colibași, Comana, Gostinari, Mihai Bravu, Singureni, Vărăști, Valea Dragului
2
Lot II — Zona 2 — Adunații Copăceni, Colibași, Comana, Gostinari, Mihai Bravu, Singureni, Vărăști, Valea Dragului.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu pentru anii scolari 2018–2020 — zona II Adunatii Copaceni, Colibasi, Comana, Gostinari, Mihai Bravu, Singureni, Varasti, Valea Dragului. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 44 668 bucăţi şi cantităţi maxime = 283 864 bucăţi.
Acord-cadru: valoare minimă: 600 337,92 RON; valoare maximă: 670 225,92 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime: 1 154 496 bucăţi şi cantităţi maxime: 1 288 896 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 147 609,28 RON. Garantie de participare: 1 475,84 RON.
Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene «Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA».
Componenta tehnica
10
90
Lot V — Zona 5 Băneasa, Daia, Gostinu, Greaca, Herești, Hotarele, Isvoarele, Oinacu, Prundu, Călugăreni
5
Lot V — Zona 5 Băneasa, Daia, Gostinu, Greaca, Herești, Hotarele, Isvoarele, Oinacu, Prundu, Călugăreni.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu, pentru anii scolari 2018–2020 — zona 5 Baneasa, Daia, Gostinu, Greaca, Heresti, Hotarele, Isvoarele, Oinacu, Prundu, Calugareni. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 998 928 bucăţi şi cantităţi maxime = 1 133 328 bucăţi.
Acord-cadru: valoare minimă: 519 442,56 RON; valoare maximă: 589 330,56 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime: 38 649 bucăţi şi cantităţi maxime: 249 602 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 129 793,04 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1 297,12 RON.
Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene «Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA».
Componenta tehnica
10
90
Programul lapte-corn.
Lot I — Zona 1 Municipiul Giurgiu
1
Zona I — lotul 1 Localitatea Giurgiu.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu, pentru anii scolari 2018–2020 — zona I Giurgiu. Pe parcursul saptamanii, unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1 800 288 bucăţi şi cantităţi maxime = 1 934 688 bucăţi.
Acord-cadru: valoare minimă: 936 149,76 RON; valoare maximă: 1 006 037,76 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime: 69 654 bucăţi şi cantităţi maxime 426 092 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 221 567,84 RON.
Valoarea garantiei de participare: 2 215,30 RON.
Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene «Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA».
Componenta tehnica
10
90
Lot VII — Zona 7 Frătești, Slobozia, Gaujani, Malu, Vedea, Gogoșari, Izvoarele, Putineiu, Răsuceni, Stănești, Toporu
7
Lot VII — Zona 7 Frătești, Slobozia, Gaujani, Malu, Vedea, Gogoșari, Izvoarele, Putineiu, Răsuceni, Stănești, Toporu.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu, pentru anii scolari 2018–2020 — zona 7 Fratesti, Slobozia, Gaujani, Malu, Vedea, Gogosari, Izvoarele, Putineiu, Rasuceni, Stanesti, Toporu. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 893 088 bucăţi şi cantităţi maxime = 1 027 488 bucăţi.
Acord-cadru: valoare minimă: 464 405,76 RON; valoare maximă: 534 293,76 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime: 34 554 bucăţi şi cantităţi maxime: 226 292 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 117 671,84 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1 175,98 RON.
Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene «Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA».
Componenta tehnica
10
90
Program lapte-corn.
Lot VI — Zona 6 Bucșani, Crevedia Mare, Roata de Jos, Vânătorii Mici, Mârșa, Clejani, Ogrezeni
6
Lot VI — Zona 6 Bucșani, Crevedia Mare, Roata de Jos, Vânătorii Mici, Marsa, Clejani, Ogrezeni.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu, pentru anii scolari 2018–2020 — zona 6 Bucsani, Crevedia Mare, Roata de Jos, Vanatorii Mici, Marsa, Clejani, Ogrezeni. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1 355 424 bucăţi şi cantităţi maxime = 1 489 824 bucăţi.
Acord-cadru: valoare minima 704 820,48 RON; valoare maximă: 774 708,48 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime: 52 442 bucăţi şi cantităţi maxime: 328 116 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 170 620,32 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1 705,91 RON.
Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene «Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA».
Componenta tehnica
10
90
Programul lapte-corn.
Lot III — Zona 3 Bulbucata, Ghimpați, Iepurești, Letca Nouă, Schitu, Stoenești, Mihăilești, Buturugeni, Bolintin Deal, Grădinari
3
Lot III — Zona 3 Bulbucata, Ghimpați, Iepurești, Letca Nouă, Schitu, Stoenești, Mihăilești, Buturugeni, Bolintin Deal, Grădinari.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu, pentru anii scolari 2018–2020 — zona 3 Bulbucata, Ghimpati, Iepuresti, Letca Noua, Schitu, Stoenesti, Mihailesti, Buturugeni, Bolintin Deal, Gradinari. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1 410 192 bucăţi şi cantităţi maxime 1 544 592 bucăţi.
Acord-cadru: valoare minimă: 733 299,84 RON; valoare maximă 803 187,84 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime: 54 561 bucăţi şi cantităţi maxime: 340 178 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 176 892,56 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1 768,62 RON.
Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene «Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA».
Componenta tehnica
10
90
Program.
Lot IV — Zona 4 Bolintin Vale, Cosoba, Florești — Stoenești, Găiseni, Joița, Săbăreni, Ulmi
4
Lot IV — Zona 4 Bolintin Vale, Cosoba, Florești — Stoenești, Găiseni, Joița, Săbăreni, Ulmi.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panificaţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu, pentru anii scolari 2018–2020 — zona 4 Bolintin Vale, Cosoba, Floresti — Stoenesti, Gaiseni, Joita, Sabareni, Ulmi. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 porţii de produse de panificaţie.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1 585 584 bucăţi şi cantităţi maxime = 1 719 984 bucăţi.
Acord-cadru: valoare minimă: 824 503,68 RON; valoare maximă: 894 391,68 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime: 61 347 bucăţi şi cantităţi maxime: 378 806 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 196 979,12 RON.
Valoarea garantiei de participare: 1 968,56 RON.
Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene «Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul X „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020", articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", reprezentând sprijin financiar din FEGA».
Componenta tehnica
10
90
Programul lapte-corn.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Juridică și Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Giurgiu
Bulevardul București nr. 10
Giurgiu
080045
+40 372462622
cjg@cjgiurgiu.ro
+40 372462666
www.e-licitatie.ro
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.