Căutare

România-Târgu Jiu: Lucrări de construcţii de drumuri

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Consiliul Județean Gorj
4956057
Str. Victoriei nr. 4, județ Gorj
Târgu Jiu
210165
Serviciul Achiziții Publice
+40 253214006
liliana@cjgorj.ro
+40 253212023
www.cjgorj.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de proiectare (PT + DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție
5682
Se relevă modernizarea drumului județean 675C prin prisma constatării unei stări de degradare accentuată, care ingreunează desfășurarea circulației rutiere în zonă, din punct de vedere al siguranței participanților la trafic (a se vedea referatul de necesitate nr. 4666 din 12.4.2018 întocmit de Serviciul infrastructură drumuri publice).
Modernizarea drumului județean 675C, km 0+000 și km 35+550 are ca scop:
— îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural,
— ameliorarea accesului la rețeaua de drumuri naționale ce fac legătura cu acest drum județean,
— ameliorarea accesului la alte obiective economice și turistice din zonă.
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii drumurilor județene este o premisă importantă a creșterii dinamicii de dezvoltare socioeconomică a județului, iar reabilitarea acestui sector de drum județean va duce și la dezvoltarea turismului în zonă.
Obiectivul general:
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de acc
43676516.88
La sediul executantului-prestator și pe DJ675C, localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olt.
Conform caietului de sarcini.
Principalii indicatori tehnici care se vor realiza prin executia lucrarilor la obiectivul de investitie „Modernizare drum judetean (675C) cu originea în DN 67B, ce traverseaza localitatile Târgu Logresti, Popesti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Rosia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpesti, Sârbesti, Ciupercenii de Oltet, pâna în DN 67", sunt:
— lungime parte carosabila modernizata: L = 36,550 km,
— latime parte carosabila: l = 6 m,
— reparatii poduri: 10 bucati,
— categoria de importanta a constructiei: „C”,
— clasa tehnica drum: IV,
— platforma minima — 9 m,
— panta transversala în aliniament — 2,5 %.
Conform bugetului proiectului si devizului general, valoarea totala estimata pentru achizitionarea serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie „Modernizare drum judetean (675C) cu originea în DN 67B, ce traverseaza localitatile Târgu Logresti, Popesti, Bustuchin
Perioada de garantie a lucrarilor
8
Experienta profesionala a specialistului in proiectare drumuri propus in cadrul proiectului
2
90
Programul Operational Regional - POR
2018/S 107-243043
154446
Servicii de proiectare (PT + DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție
2018-11-15
3
0
0
0
3
Secol Societa Edile Costruzioni e Lavori S.A.
33260287
București
București
010873
+40 212601484
secolromania@adslexpress.ro
+40 213179168
Secol România S.R.L.
4851522
București
București
+40 212601494
+40 212601484
66989331.98
43676516.88
2
Servicii de proiectare si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642
http://www.cnsc.ro
Consiliul Județean Gorj — Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice
Str. Victoriei nr. 4, județul Gorj
Târgu Jiu
+40 253214006
+40 253212023
www.cjgorj.ro;
Conform prevederilor art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016: 10 zile, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
Consiliul Județean Gorj — Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacității Administrative și Achiziții Publice
Târgu Jiu
+40 253214006
+40 253212023
2019-01-31
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.