Căutare

România-Bucureşti: Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, prin D.R.D.P. Craiova, Calea Severinului nr. 17
Bucureşti
010873
Ioana Silvia Barbulescu
+40 212643310
achizitiipublicebuget@andnet.ro, horia.nicolae@andnet.ro
+40 212643417
www.cnadnr.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru „Lucrări de întreținere periodică — straturi rutiere bituminoase foarte subțiri pe rețeaua de drumuri naționale din administrarea D.R.D.P. Craiova (pe o perioadă de 36 de luni)"
15224/20.06.2018
Executie straturi rutiere bituminoase foarte subtiri in doua straturi, inclusiv marcaje rutiere pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017.
27274053.04
29997386.32
Drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova.
Executie straturi rutiere bituminoase foarte subtiri in doua straturi, inclusiv marcaje rutiere pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. Craiova, conform prevederilor caietulor de sarcini.
Estimarea cantitatilor de lucrari minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regaseste in Anexele la Caietul de sarcini.
Sursa 1 — transferuri de la bugetul statului pentru intretinere; sursa 2 — venituri proprii pentru lucrari de intretinere.
7
Acord-cadru „Lucrări de întreținere periodică — straturi rutiere bituminoase foarte subțiri pe rețeaua de drumuri naționale din administrarea D.R.D.P. Craiova"
2019-01-08
3
2
3
Viarom Construct
Romania
S.C. Viarom Construct S.R.L. — liderul asocierii S.C. Viarom Construct S.R.L. — S.C. Roadmax Construct S.R.L., Intrarea Glucozei nr. 37–39
Bucureşti
023828
+40 212420687
office@viarom.ro
+40 212420690
www.viarom.ro
44680668
27274053.04
29997386.32
1588795.60
Conform Acord de subcontractare nr. 1089/23.07.2018, lucrarile care fac obiectul acestuia sunt: executie lucrari de marcaje rutiere. Procent de subcontractare - 5,83 %
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Departamentul Juridic — D.R.D.P. Craiova
Calea Severinului nr. 17
Craiova
200768
+40 251408768
jurist@drdpcv.ro
+40 251482231
http://craiova.cnadnr.ro/
2019-01-30
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.