Căutare

România-Tulcea: Mere

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TULCEA
   Feb 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Tulcea
Romania
Str. Păcii nr. 20
Tulcea
820033
Biroul Achiziții Publice — Zaharencu Teodora
+40 240502235/36
teodora.zaharencu@cjtulcea.ro
+40 240516538
www.cjtulcea.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizarea şi distribuirea de produse lactate, produse de panificaţie și fructe (mere) în școli și grădinițe, pentru anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020, în cadrul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4321607/2018/24
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de lapte UHT-iaurt, de produse de panificatie: corn alternativ cu biscuiți uscați si mere, în lim unei valori zilnice/preșcolar/elev. Lim valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv TVA, chelt de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Nota: acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru fiecare tip de produse (panificație, lactate și legume/fructe) și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.
Lotul 1 — fructe și/sau legume — mere: estimări ale cantitatilor min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantitatea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9931472.04
9940784.04
Furnizare și distribuire fructe și/sau legume — mere, în școli și grădinițe, pentru anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020, în cadrul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din municipiul și județul Tulcea (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de mere in limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Nota: acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru lotul 1 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.
Lotul I — furnizare si distribuire fructe și/sau legume — mere, in scoli si gradinite, pentru anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020, în cadrul Programului pentru școli al României în Judeţul Tulcea.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime = 164 392 bucăți și cantități maxime = 3 287 840 bucăți.
Acord-cadru: valoarea minimă: 90 415,60 RON, valoarea maximă: 1 808 312 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantități minime: 82 196 bucăți și cantități maxime: 1 397 332 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 768 532,60 RON, fără TVA.
Componenta tehnica
10
90
Identificarea proiectului: Programul pentru şcoli al României Modalitate de finanţare: Buget de stat şi FEGA, conform Ordin nr. 19/37/2018
Furnizare și distribuire produse de panificaţie — corn alternativ cu biscuiți uscați, în școli și grădinițe, pentru anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020
3
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din municipiul și județul Tulcea (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de produse de panificație: corn alternativ cu biscuiți uscați, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Nota: acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru lotul 3 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.
Lotul 3 — produse de panificaţie — corn alternativ cu biscuiți uscați.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime = 410 980 bucăți si cantitati maxime = 8 178 502 bucăți.
Acord-cadru: valoarea minimă: 213 709,60 RON, valoarea maximă: 4 252 821,04 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantități minime: 205 490 bucăți și cantități maxime: 3 452 232 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 795 160,64 RON, fără TVA.
Componenta tehnica
10
90
Programul pentru şcoli al României Modalitate de finanţare: Buget de stat şi FEGA, conform Ordin nr. 19/37/2018
Furnizare și distribuire lapte și produse lactate — lapte UHT — iaurt, în școli și grădinițe, pt. anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020
2
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din municipiul și județul Tulcea (conform graficelor de livrare atașate caietului de sarcini).
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de lapte UHT — iaurt, în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Nota: acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru lotul 2 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante.
Lotul 2 — lapte și produse lactate — lapte UHT — iaurt.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime = 246 588 bucăți și cantități maxime = 4 849 564 bucăți.
Acord-cadru: valoarea minimă: 197 270,40 RON; valoarea maximă: 3 879 651,20 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantități minime: 123 294 bucăți și cantități maxime: 2 054 900 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 643 920,00 RON, fără TVA.
Componenta tehnica
10
90
Programul pentru şcoli al României Modalitate de finanţare: Buget de stat şi FEGA, conform Ordin nr. 19/37/2018
9
1
Furnizare și distribuire fructe și/sau legume — mere, în școli și grădinițe, pentru anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020, în cadrul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-01-23
2
2
2
S.C. New Logistic Experts S.R.L.
Romania
Str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 9
Constanța
900225
+40 721844844
florinmircea87@yahoo.com, emilnecula2017@gmail.com
Deltalact S.A.
Romania
Str. Prislav nr. 164
Tulcea
820013
+40 723516145
deltalact@yahoo.com
+40 240/514174
1808312
1799000
1808312
1
Transportul naval al produselor ce fac obiectul achizitiei
10
2
Furnizare și distribuire lapte și produse lactate — lapte UHT — iaurt, în școli și grădinițe, pt. anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020
2019-01-23
1
1
1
Deltalact S.A.
Romania
Str. Prislav nr. 164
Tulcea
820013
+40 723516145
deltalact@yahoo.com
+40 240/514174
3879651.20
3879651
3879651
1
Transportul naval al produselor ce fac obiectul prezentei achizitii
13
3
Furnizare și distribuire produse de panificaţie — corn alternativ cu biscuiți uscați, în școli și grădinițe, pentru anii şcolari 2018–2019 și 2019–2020
2019-01-29
3
3
3
Cristian Impex S.R.L.
Romania
Str. Viticulturii nr. 12
Tulcea
820075
+40 240531100
cristian.impex@yahoo.com
+40 240531100
www.cuptoruldeaur.ro
4252821.04
4252821.04
4252821.04
36
Procentrul de subcontractare este de 0,36 %
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Consiliul județean Tulcea — Serviciul Contencios și Asistență Juridică
Str. Păcii nr. 20
Tulcea
820033
+40 240502217
aise.mierla@cjtulcea.ro
+40 240516538
www.cjtulcea.ro
2019-01-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.